اقتصادهای برتر دنیا در سال 2022

رشد اقتصادی مصر بین سالهای 2017 تا 2030 رقم حیرتانگیز 583 درصد خواهد بود که از هر کشور دیگر بیشتر است. برخی از پیش بینیها البته جایگاه دهم را برای مصر در نظر گرفته اند. GDP کشور ژاپن نیز از رقم 5.4 تریلیون دلار کنونی به 7.2 تریلیون دلار خواهد رسید؛ اما این رشد برای رقابت با اقتصادهای نوظهور کافی به نظر نمیرسد. پیشبینی میشود رشد GDP هند با نرخ 7.8 درصد تا سال 2030 ادامه پیدا کند و به رقم 46.3 تریلیون دلار برسد. انتظار داریم نرخ رشد GDP کشور چین تا سال 2030 به 5 درصد کاهش پیدا کند. این پیشبینی با اندازهگیری نرخ ارز مبادلاتی برای خرید و تولید ناخالص ملی دو کشور انجام شده است. کافی است توجه داشته باشید که در سال 2000 تنها 25 درصد از GDP توسط اقتصادهای نوظهور تولید شده است. تا سال 2030 اقتصادهای نوظهور 50 درصد از GDP دنیا را تولید خواهند کرد. به گزارش تین نیوز به نقل از راهساز، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در نامه ای به اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان، نتایج ارزیابی مستندات بهره وری سال ۹۸ را اعلام کرد. رشد سریع این کشور همراه با اصلاحات ساختاری گوناگون مانند معرفی مالیات ملی و جدید اجناس و خدمات (GST) و Indian Bankruptcy Code (IBC) نشان میدهد که دولت هند برای تصاحب بازارهای مالی دنیا برنامهریزی بسیار دقیق و حرفه ای دارد.

در سال 2030 چین با سبقت گرفتن از آمریکا به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد. هستند که برای خلق خروجی یا ستاده (محصولات تولیدی و خدمات) استفاده میشوند.همه از بهره وری خوششان میاید، اما در تعریف و راههای ارتقای ان تنوع زیاد است. همسایه شمالی کشور استرالیا با رشدی بسیار زیاد تا سال 2030 خود را به جایگاه چهارم در لیست اقتصادهای بزرگ دنیا خواهد رساند. سنجش بهره وری در ۱۰ بنگاه بزرگ اقتصادی/بهرهوری بانکها چقدر است؟ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی بهره وری ایران همکاریهای خود را با محوریت اجرای پروژههای اقتصاد مقاومتی افزایش میدهند. کارشناسان پیشبینی کردهاند GDP برزیل از رقم 3.2 تریلیون دلار کنونی به 8.6 تریلیون دلار تا سال 2030 افزایش یابد. رقم GDP اقتصاد چین نیز تا 10 سال آینده به 64.2 تریلیون دلار خواهد رسید. اتریش و نروژ تا سال 2030 به جایگاهیی پایینتر از سیام نزول میکنند و دانمارک نیز جایگاهی پایینتر از چهلم خواهد داشت. با داشتن این تعداد از نیروی انسانی مطمئنا قاره آسیا جایگاه مطمئنی برای رشد اقتصادی تا دهههای بعد خواهد داشت. تا سال 2030 قاره آفریقا نیز تعداد نیروی کار بیشتری به نسبت کشور چین خواهد داشت. به طور کلی فقیرترین کشورها که دارای جوانترین جمعیت هستند در آینده سریعترین رشد را در این ردهبندی خواهند داشت.

طبق گزارش Standard Chartered تا سال 2030 هفت کشور از ده اقتصاد بزرگ دنیا را اقتصادهای نوظهور تشکیل خواهند داد. چین به رشد و حکمفرمایی خود در میان اقتصادهای بزرگ دنیا ادامه خواهد داد. مصر به عنوان تنها نماینده خاورمیانه در میان اقتصادهای بزرگ دنیا تا سال 2030 خود را از جایگاه 21 کنونی به جایگاه هفتم خواهد رساند. توجه به این نکته که در چند سال آینده چه کشورهایی در لیست 10 اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارند، نحوه تعاملات با این کشورها به ویژه برای بازرگانان را شکل میدهد. در این سال قطعا شرایط دنیا به نحوه مختلفی تغییر پیدا کرده است؛ همانطور که در دهه دوم به واسطه رشد تلفنهای هوشمند شاهد تغییرات گسترده ای در کسب و کارها بوده ایم. استخدام، مهاجرت و کمبود نیرو هر سه مسئله ای است که پرستاران را تهدید میکند. نیروی کار آفریقایی تا ده سال آینده هر ساله 2.5 درصد رشد خواهد کرد. حال نگاهی به پیشبینی نهادهای مالی از ده اقتصاد برتر دنیا در سال 2030 میاندازیم. تمامی این توضیحات این را بیان میکنند که تا ده سال آینده باید منتظر تغییرات بزرگی در لیست دهتایی بزرگترین اقتصادهای دنیا باشیم. طبق یک گزارش OECD در سال 2018 بهرهوری نیروی کار در کشور ترکیه از چندین اقتصاد رو به رشد دیگر که OECD مورد بررسی قرار داده بود، بیشتر بوده است.

اقتصادهای نوظهور هرساله رشدی 4.4 درصدی خواهند داشت که به نسبت دوره ده ساله قبل که از سال 2010 آغاز شده بود کمتر است (4.7 درصد). خبرگزاری میزان- وزیر راه و شهرسازی با انتقاد به نحوه نگاه به شرکتهای بزرگ در بحث خصوصیسازیها اظهار کرد: در دنیا پیش از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، اول نسبت به بازسازی ساختاری بنگاه ها اقدام می کنند تا پس از حصول اطمینان از بهره وری و کارایی، بنگاه ها واگذار شود. البته مشکلات بسیار شدید سیاسی و اقتصادی در این کشور به ویژه مشکلات ناشی از فقر و بزهکاری، از جمله مهمترین چالشهای دولت برزیل در طی سالهای پیش رو خواهد بود. هیئت دولت آیین نامه اجرایی ارتقای بهره وری دستگاههای اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامههای پیش بینی شده در قانون ششم توسعه را تصویب کرد. البته ردههای بیان شده برآیندگیری از پیش بینی نهادهای مختلف برای سال 2030 است. تلاش شده برایندی از پیش بینیهای مختلف در این مقاله آورده شود. با وجود پیشبینیهای بالا، این احتمال هم همواره وجود دارد که حوادث طبیعی و غیرطبیعی مختلف مثل جنگ، رکود و غیره باعث تغییراتی در لیست گفته شده شوند. این موضوع باعث ایجاد اختلاف شدید اقتصادی در خاک هند شده است.

رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته هم 1.5 درصد است که به نسبت رشد 1.7 درصدی ده ساله قبل نشان دهنده کاهش میزان رشد است. این را مقایسه کنید با رتبه زیر 20 ایران در رده بندی اقتصادهای بزرگ دنیا در سال 2030 که نشان دهنده وضعیت مناسب اقتصاد کشور ایران دارد. هرچند پیش بینیها در اکثر نهادهای رسمی نشان از همین وضعیت برای رده بندی اقتصادهای برتر دنیا در سال 2030 دارد. همانند برزیل که در لیست 10تایی برترین اقتصادهای دنیا قرار دارد اما مردمش در فقر مطلق و گرسنگی به سر میبرند. البته عواملی مانند وضعیت تحصیلی بهتر، وضعیت بهداشت و سلامت، قوانین و مقررات بهتر و تکنولوژی میتوانند همچنان موقعیت کشورهایی که از کاهش نیروی کار رنج میبرند را تا مدتی پایدار نگاه دارند. وضعیت کشور تایلند و کشورهای اروپای مرکزی دقیقا به همین صورت است. حدود 25 درصد از نیروی کار دنیا هم در سایر کشورهای آسیا فعالیت خواهند کرد. برای مثال GDP ایالت دهلی به تنهایی با GDP کشور اندونزی برابری میکند؛ اما در ایالتهای فقیر بیهار و اوتار پرادش اوضاع کاملا متفاوت است و GDP آنها با کشورهای فقیر جنوب صحرای بزرگ آفریقا برابر است.

وی افزود: دستگاهها و نهادهای اجرایی برای این منظور باید برنامههای ارتقای بهرهوری تحت عنوان برنامههای عملیاتی را تنظیم کنند و به تایید سازمان ملی بهرهوری برسانند. در این نشست، فاطمه پهلوانی درباره تکالیف بهره وری در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: در ماده ۵ برنامه ششم توسعه دستگاههای اجرایی موظف هستند چرخه بهره وری را در دستگاه با رویکرد رشد اقتصادی پیاده کنند و ظرف ۶ ماه برنامه خود را برای عملیاتی شدن به سازمان بهرهوری ارائه دهند تا پس از تایید در سال اول در هیئت وزیران تصویب شود. خرم آباد – رئیس سازمان ملی بهرهوری کشور از اجرای چرخه مدیریت بهبود بهرهوری در ۱۰ بنگاه بزرگ اقتصادی کشور خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، در این جلسه که با حضور رئیس گروه تحول اداری و بهره وری وزارت اقتصاد و دارایی و روسای ادارات برنامه ریزی ، بهره وری و ارزیابی عملکرد بانکهای ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن، توسعه تعاون ، توسعه صادرات و صنعت و معدن برگزار شد اهم موارد مرتبط با تجربیات بانکها در پیاده سازی چرخه بهبود بهره وری در بانکهای دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهرهوری با اشاره به روز بهرهوری به عملکرد اجرای ماده ۵ قانون برنامه ششم در دستگاههای اجرایی اشاره کرد و اظهارداشت: در حال حاضر برای این ماده قانونی گامهایی پیش بینی شده که برای آن دستاوردهایی در نظر گرفته شده و دستگاههای اجرایی ملزم بودن در مهلت های مقرر آن را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه هنگام قانونگذاری باید مراقب تلههای باشیم تصریح کرد: چهار سال برای استقرار چرخه بهرهوری در برنامه ششم تلاش شده است، افزود: در این زمینه ۳۴ دستگاه بزرگ ملی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری حضور دارند . آفریقا با داشتن جمعیتی جوان که به سرعت در حال افزایش است، تا سال 2030 از نسبت جمعیتی 16 سالهها به 64 سالههای بهتری در مقایسه با کشور چین برخوردار خواهد بود. بهرهوری اگرچه به ظاهر یک واژه لوکس و کمتر دست یافتی برای اقتصاد ایران است، اما ظاهرا برنامههایی برای افزایش بهرهوری تدارک دیده شده که به خصوص در برنامه ششم توسعه، جای پای پررنگ تری دارد. «فاطمه پهلوانی» روز سه شنبه در نشست خبری روز ملی بهرهوری در محل این سازمان اظهارداشت: رویکرد کلی سازمان در انجام کار به دو بخش تقسیم میشود. «فاطمه پهلوانی» روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه دستگاههای اجرایی را مکلف کرده چرخه بهرهوری با رویکرد اقتصادی را پیاده کنند و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی به بهرهوری ارائه کنند و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند.

در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضای دولت با صدور مجوز برای استفاده مرکز آمار ایران از ریزداده ها و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کردند. اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروژه پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در سطح شرکت ذوب آهن اصفهان پیرو دستور مدیر عامل شرکت با هدف افزایش ارزش افزوده و کاهش هزینه عوامل تولید، در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات سهامداران شرکت، بر پایه مطالعات انجام شده توسط مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع و بهره گیری از نظرات دکتر جعفر عسکری مشاور سازمان مدیریت صنعتی، تعریف و در چهار مرحله درحال پیگیری است. پروژه پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در سطح شرکت ذوب آهن اصفهان در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات سهامداران شرکت در چهار مرحله درحال پیگیری است. با وجود آنکه GDP هرکدام از اقتصادهای نوظهور در سال 2030 به نسبت سال 2007 دو برابر خواهد شد، همچنان حدود 15 درصد از میانگین GDP کشورهای توسعهیافته پایینتر خواهد بود.

به این ترتیب سهم قاره آسیا به تنهایی برابر با مجموع سهم اروپا و آمریکا از GPD میشود. میزان GDP آسیا از مقدار 28 درصد کنونی به 35 درصد تا سال 2030 خواهد رسید. قاره آسیا رشد بسیار زیادی را شاهد خواهد بود و سهم قاره از GDP افزایش مییابد. انتظار میرود تا سال 2030 جمعیت کشور مصر 30 درصد افزایش یابد و به رقم 128 میلیون نفر برسد. انتظار میرود اقتصاد آلمان از رقم 4.2 تریلیون دلار کنونی به 6.9 تریلیون دلار افزایش پیدا کند. انتظار میرود GDP مصر از 1.2 تریلیون دلار فعلی به 8.2 تریلیون دلار تا سال 2030 برسد. انتظار میرود تا سال 2030 روسیه از جایگاه فعلی خود به جایگاه هشتم برسد. تا سال 2030 GDP روسیه به رقم 7.9 تریلیون دلار خواهد رسید. میزان قابل توجهی که به بهبود و ترمیم اقتصاد روسیه کمک میکند. این یعنی در طول مدت 30 سال، میزان GDP تولیدی توسط اقتصادهای نوظهور دو برابر خواهد شد. این میزان یک رشد چشمگیر بحساب میآید. همچنین چین بزرگترین قدرت در ناحیه آسیا-اقیانوسیه به حساب میآید. البته فوربس اعلام کرده هند در ادامه این راه با چندین چالش بزرگ روبرو خواهد شد.

به علاوه مصر به نسبت سایر کشورهای حاضر در لیست بالاترین جهش را نیز طی ده سال خواهد داشت. بنا به بررسیهایی که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول انجام دادهاند، هند در 10 سال آینده سریعترین اقتصاد در حال رشد دنیا را خواهد داشت. به این ترتیب پیشبینی میشود میزان GDP جهانی تا سال 2030 به نسبت حال حدود 40 درصد رشد کند. با مطالعه 75 اقتصاد در حال رشد، نوظهور و توسعهیافته دنیا، سایت HSBC یک پیشبینی بلندمدت انجام داده و در آن میزان رشد و تغییراتی که در ردهبندی جهانی این اقتصادها رخ خواهد داد را منتشر کرده است. طبق پیشبینیها تا 10 سال آینده آمریکا جایگاه خود را به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا به سختی از دست خواهد داد. تا سال 2030 کشور آلمان همچنان به عنوان قویترین قدرت اقتصادی اروپای غربی باقی خواهد ماند. نکته جالب آن است که با وجود تحریمهای کشورهای غربی علیه روسیه همچنان شاهد رشد اقتصاد آن خواهیم بود و جایگاه هشتم نیز با فشارهایی که بر روی این کشور وجود دارد بد به نظر نمیرسد. به نظر میرسد اطلاع در مورد وضعیت برخی از کشورها در این سال بتواند برای کارشناسان اقتصادی و دیگر افراد جذابیت داشته باشد.

البته بعید بنظر میرسد این جایگاهها تحقق نیابند. البته مشخص است که این مضووع دلیلی بر افزایش ثروت مردم و یا رفع فقز و بیکاری نخواهد بود. اما متأسفانه در کشور ما صد میلیارد دلار از سرمایه مردم اینگونه به هدر رفت. موضوع مهمی که نباید به هیچ وجه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران از آن غافل شوند. به گفته فوربس بزرگترین این چالشها آن است که برخی از ایالتهای بزرگ هند جزو فقیرترین نواحی دنیا محسوب میشوند. اما جالب آن است که پیشبینی میشود به جز چین، پنج کشور آسیایی دیگر نیز جزو سریعترین اقتصادهای در حال رشد دنیا قرار بگیرند. رقم قابل توجهی که پتانسیل آن در کشور آلمان وجود دارد. تا سال 2030 اقتصاد آمریکا به رقم 31 تریلیون دلار میرسد اما جایگاه اول آن به جایگاه سوم تنزل مییابد. به علاوه هندوستان نیز که هماکنون در جایگاه هفتم قرار دارد خود را به جایگاه سوم خواهد رساند و آلمان و ژاپن را پشت سر میگذارد. علاوه بر چین که از مدتها قبل پیشبینی شده بود به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد، هندوستان نیز از آمریکا پیشی خواهد گرفت.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی بهرهوری ایران همکاریهای خود را با محوریت اجرای پروژههای اقتصاد سایت atlasmarketing مقاومتی افزایش میدهند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری، فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره وری درباره تکالیف بهره وری در بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: در ماده ۵ برنامه ششم توسعه دستگاههای اجرایی موظف هستند چرخه بهره وری را در دستگاه با رویکرد رشد اقتصادی پیاده کنند و ظرف ۶ ماه برنامه خود را برای عملیاتی شدن به سازمان بهرهوری ارائه دهند تا پس از تایید در سال اول در هیئت وزیران تصویب شود. سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بیباک؛ بخش مهمترین عناوین: رئیس سازمان ملی بهره وری از اعلام نتایج پایش بهره وری در ده بنگاه اقتصادی در آذرماه امسال خبر داد و گفت: سنجش بهرهوری دو بانک بزرگ کشور آغاز شده است که نتایج آن به بقیه تعمیم داده میشود. رئیس سازمان ملی بهرهوری از اجرای برنامهای برای اجرای چرخه بهبود مدیریت بهرهوری خبرداد و گفت: ۱۰ بنگاه منتخب دولتی و خصوصی به لحاظ بهرهوری پایش میشوند.

خبرنگار مهر: هدفگذاری برای رسیدن به شاخص بهرهوری در سال ۹۶ به چه صورت است و چه برنامههایی در دستور کار است که به این هدف تعیین شده برسیم؟ وصل شدن به تجارت جهانی و ایجاد قوانین فعالانه برای حضور در عرصههای بین المللی یکی از مهمترنی دغدغههایی است که باید توسط مسئولان ایرانی برای رسیدن و تحقق این رتبه پیگیری شود. البته برای رسیدن به چنین جایگاهی ایران باید بر اساس بسیاری از پارامترهای اقتصادی عمل کند. یک گزارش اقتصادی که اخیرا بانک جهانی منتشر کرده نشان میدهد که میزان رشد GDP روسیه در سال 2020 و 2021 به 1.8 درصد برسد. صندوق بینالمللی پول میگوید اثر تحریمهای کشورهای غربی به دلیل بالا رفتن قیمت جهانی نفت بر روی اقتصاد روسیه کم شده است. کشور ژاپن هماکنون در رتبه چهارم بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار دارد و افت جایگاه آن تا سال 2030 به خاطر فاکتورهایی مانند کاهش نیروی کار و بالا رفتن سن جمعیتی رخ میدهد. تا سال 2030 انتظار داریم جمعیت افراد 65 سال به بالا در ژاپن به 30 درصد برسد که به نسبت 17 درصد سال 2000 رشد زیادی را نشان میدهد.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب