اقتصاد کلان کلاسیک (برخی تغییرات مدرن)

همانند سمت تقاضا، به علت تغییر قیمت نهادههای تولیدی یا بهبود فناوری، امکان تغییر موقعیت منحنی عرضه نیز وجود دارد. در بازار رقابت کامل، به علت وجود تعداد زیاد خریداران و فروشندگان و شباهت بالای کالاهای تولیدشده به یکدیگر، امکان تعیین قیمت توسط هیچکدام از طرفین وجود ندارد و قیمت تعادلی بوسیله نیروهای عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشوند. به همین صورت، نظریه عرضه و تقاضا، مقدار تعادلی یا قیمت تعادلی جدید بوجود آمده از تغییر در موقعیت منحنی عرضه یا تقاضا را، تعیین میکند. قیمت تعادلی توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود. در طرف عرضه بازار، بعضی از عوامل تولید، در کوتاهمدت، به صورت نسبی، متغیر در نظر گرفته میشوند. همچنین، با کاهش قیمت یک کالا، مصرفکنندگان از کالاهایی با قیمت نسبی بیشتر به سمت مصرف کالا با قیمت کمتر، متمایل میشوند. همچنین، اقتصاد خرد به بررسی مسائلی مانند نحوه تصمیمگیری خانوادهها درباره کالایی که میخواهند خریداری کنند و مبلغی که میخواهند پسانداز کنند، میپردازد. اقتصاد خرد به مطالعه چگونگی تصمیمگیری خانوارها و شرکتها و چگونگی تعاملات آنها در بازارهای معین اختصاص یافته است.

در همین زمان، تولیدکنندگان نیز تمایل دارند سود خود را با توجه به محدودیتها مانند میزان تقاضا برای کالای تولیدشده، فناوری و قیمت نهادهها، حداکثر کنند. برای مثال، امکان دارد در کشوری تولیدکنندگان آبمعدنی متعدد باشند و این بازار مصرفکنندگان بسیاری نیز داشته باشد. او دارای دکتری اقتصاد است و از سال ۱۳۷۱ تاکنون با نشر نی همکاری دارد. در سالهای اخیر نیز جزو یکی از مهمترین منابع مطالعاتی برای کنکور و آزمون ورودی دانشگاهها چه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به حساب میآید. یعنی مصرفکننده حاضر است برای آن واحد چه مقدار پول پرداخت کند. «عرضه» (Supply) نشاندهنده قیمت یک کالا و مقدار در دسترس آن برای فروش، در آن قیمت است. «تقاضا» (Demand) نشاندهنده مقدار کالایی است که خریداران قصد دارند با توجه به هر واحد قیمت کالا، خریداری کنند. مطابق نظریه تقاضا، مصرفکنندگان فردی به صورت عقلایی با توجه به درآمد، قیمتها، سلایق و سایر موارد مشابه، بیشترین مقدار ترجیحداده شده از هرکالا را خریداری میکنند.

«تعادل» (Market Equilibrium) زمانی رخ میدهد که مقدار عرضهشده برابر مقدار تقاضا شده باشد که همان نقطه تقاطع منحنی عرضه و منحنی تقاضا است. این تمایزها از تفاوت در «کشش» (Elasticity) منحنی عرضه در کوتاهمدت و بلندمدت و تفاوتهای متناظر در تغییر قیمت-مقدار بوجود آمده از انتقال منحنی عرضه یا تقاضا بوجود میآیند. در اقتصاد خرد، در بازار رقابت کامل، قیمت و مقدار تولید توسط قانون عرضه و تقاضا تعیین میشود. بازار رقابت کامل چیست؟ در بازار رقابت کامل، به دلیل وجود تعداد بالای خریداران و فروشندگان، هیچکدام از طرفین از قدرت کافی جهت قیمتگذاری، برخوردار نیستند. میتوان به مطالعه تعاملات بازار و شرکتها در بازار برای کالاها و خدمات معینی پرداخت یا میتوان عملکرد اقتصاد را به صورت کلی در نظر گرفت که جمع فعالیتهای انجامشده توسط تصمیمگیرندگان در این بازارهاست. به زبان ساده، اقتصاد خرد به مطالعه تصمیمها و رفتار مصرفکنندگان و شرکتها (تولیدکنندگان) میپردازد و همچنین تخصیص منابع را بررسی میکند زیرا افراد با حجم محدودی از زمان و پول مواجه هستند.

وی با بیان اینکه ارز چندنرخی زمینه رانت، فساد و تبعیض را در کشور فراهم کرده است، گفت: یکی از مولفههای مهم، تک نرخی شدن ارز است که باید مورد توجه قرار گیرد و سالهاست که بر ضرورت تکنرخی شدن آن تاکید میشود. جهت یادگیری بهتر اقتصاد خرد بهتر است آشنایی قبلی با مباحث ریاضی و اقتصادی داشته باشید. در واقع، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، دو شاخه از روش تفکر اقتصادی به شمار میروند. برای مثال، اگر در کشوری تنها دو تولیدکننده دستگاه اتومبیل وجود داشته باشند، این عرضهکنندگان تعیینکنندگان قیمت دستگاه اتومیبل در آن بازار به شمار میروند و قدرت بازاری در دست آنها خواهد بود. در بازار انحصاری، همانطور که از نام آن مشخص است، انحصار بازار در دست تولیدکننده یا مصرفکننده است. نقطه متناظر روی منحنی عرضه نشاندهنده «هزینه نهایی» (Marginal Cost) – افزایش بوجود آمده در هزینه کل به ازای تولید آن واحد کالا – است. معاون تشکلها و امور استانهای اتاق ایران ثبات نرخ ارز را به عنوان دومین مولفه تاثیرگذار بر بازار ارز اعلام کرد و افزود: ثبات نرخ ارز و به دنبال آن بازار باثبات به معنای عرضه و تقاضای قابل پیشبینی در بازار است و میتواند روی سرمایهگذاری، صادرات، واردات و بازرگانی داخلی و خارجی تاثیرات مثبت زیادی داشته باشد به این دلیل که قدرت برنامهریزی را فراهم میکند.

همچنین طیف وسیعی از مطالب و سرفصلهای اقتصاد کلان در این کتاب پوشش سایت atlasmarketing داده شده است. یک محقق اقتصاد خرد ممکن است تاثیرات کنترل میزان اجاره را بر بازار مسکن بررسی کند یا تاثیر رقابت خارجی بر صنعت اتومبیل ایالات متحده آمریکا یا تاثیر حضور اجباری در مدارس بر درآمد نیروی کار. وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد کشور بیش از آن که به کاهش نرخ ارز نیاز داشته باشد به ثبات در بازار ارز نیاز دارد و کاهش شدید نرخ ارز نیز میتواند آسیب و شوکهایی را به اقتصاد ایران وارد کند. از طرفی دیگر، در قیمتی بالاتر، مقدار عرضه شده بیشتر از مقدار تقاضا شده است و به عبارتی، مازاد تقاضا وجود دارد. از طرفی دیگر، امکان دارد محققان اقتصاد کلان تاثیرات استقراض دولتی، تغییرات نرخ بیکاری در گذر زمان یا سیاستهای جایگزین برای بهبود سطح زندگی را بررسی کنند. از طرفی دیگر، کاهش قیمت، قدرت خرید را افزایش میدهد. « برای مشاهده توضیحات و خرید جلد دوم این کتاب کلیک کنید. شما می توانید منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد را از لینک زیر مشاهده نمایید. « برای مشاهده توضیحات و خرید حلالمسائل این کتاب کلیک کنید. یعنی، به علت تعداد کم عرضهکنندگان، خریداران موظفند دستگاههای اتومبیل را با قیمتهای تعیینشده توسط این عرضهکنندگان تهیه یا از خرید اتومبیل صرفنظر کنند.

همانطور که میدانید، اقتصاد علم بررسی چگونگی تخصیص دادن منابع کمیاب است. عباس شاکری متولد سال ۱۳۳۷ در یزد است. همچنین کتاب اقتصاد خرد ۲ تألیف شاکری برگزیدهی شانزدهمین دورهٔ کتاب سال دانشگاهیست. را همچنین شما می توانید با تهیه این کتاب از خدمات رایگان مشاوره کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهره مند شوید. در انتهای گذراندن دوره اقتصاد خرد، از شما انتظار میرود که رفتار مصرفکننده و رفتار تولیدکننده را درک کرده باشید و بتوانید ساختارهای متفاوت در بازار مانند انحصار، انحصار چند جانبه و بازار رقابتی را از یکدیگر تفکیک کنید. شما میتوانید با مراجعه به قسمت «کتابهای اقتصادی» سایت گروه اقتصادیها، سایر کتابهای موجود در کتابخانه را ببینید. گروه اقتصادیها – بزرگترین مرجع دانش آموختگان اقتصاد – در نظر دارد فهرست کاملی از کتابهای اقتصاد را در «کتابخانه اقتصادی» خود قرار دهد. اگر دانشجوی رشتههای اقتصاد، مدیریت، حسابداری یا مهندسی صنایع باشید، امکان دارد در سرفصلهای درسی خود، با اقتصاد خرد برخورد کنید. برای مثال، تورم یا معیار نرخ تغییر در متوسط سطح قیمت در اقتصاد، یک مسئله اقتصاد کلان است. عموماً عرضه – در صورت ثابت بودن سایر عوامل – تابع نشاندهنده رابطه بین قیمت کالا و مقدار در دسترس آن کالا برای فروش است.

زیستشناسان تکاملی انواع متنوع گیاهان و حیوانات و تغییر تدریجی گونهها در طی قرنها را مطالعه میکنند. با مطالعه اقتصاد خرد، در مییابیم که چگونه این تصمیمات و رفتارها بر عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و در نهایت، قیمتهای پرداختی بوسیله ما تاثیر میگذارند. در اینجا، نیز باید سایر عوامل تعیینکننده عرضه مانند قیمت کالاهای جانشین، هزینه تولید، فناوری بکارگرفته شده و عوامل متنوع تاثیرگذار بر نهادههای تولیدی ثابت در نظر گرفته شوند. این موارد بر هزینههای نهادههای متغیر تاثیرگذار خواهند بود. جهت تحلیل این مسئله فرد باید بررسی کند که چگونه کاهش مالیات بر تصمیمات خانوارها در رابطه با میزان پول در نظر گرفته شده برای مخارج کالاها و خدمات، تاثیرگذار است. به طور قطع، سیاستهای بانک مرکزی میتواند در شرایط بازار ارز تعیینکننده باید و بانک مرکزی میتواند نرخ ارزها را در دامنهای مدیریت کند تا شوکهای شدید به بازار وارد نشود. یعنی میزان تولید این شرکتها به اندازهای است که سود آنها را حداکثر کند.

وی با اشاره به مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار کرد: این مصوبه زمینه برگشت ارز به صورت کالا یا ارز را به چرخه اقتصادی کشور تسهیل کرده است و به ویژه از طریق به رسمیت شناختن واردات در مقابل صادرات موجب شده است تا برگشت ارز به چرخه اقتصادی شتاب بیشتری بگیرد. وی افزود: در قوانین برنامه توسعهای کشور نیز آمده است که با توجه به نرخهای تورم بالا، باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش قیمت داشته باشد و فرقی نمیکند که ارز کالا محسوب میشود یا ابزار مبادله، نرخ آن باید تابعی در تناسب با تورم باشد تا کالاهای صادراتی کشور بتوانند در بازارهای خارجی قدرت رقابت و چانهزنی داشته باشند. علیخانی تصریح کرد: ثبات نرخ ارز، تکنرخی شدن آن و تناسب قیمت ارزها با تورم داخلی و بینالمللی مهمتر از آن است که نرخ ارز اندکی پایین یا بالا رود و به نظر میرسد که در شرایط فعلی ممکن است پایدار نباشد و وضعیتی شکننده داشته باشد. علیخانی خاطرنشان کرد: اگرچه در برهههایی از زمان به دلیل مولفههای سیاسی، نرخ ارز کاهش یا افزایش یافته است اما در عمل افزایش نرخ ارز در ایران متکی به مولفههای اقتصادی و ناشی از محدودیتهای حاصل از تحریم، دسترسی به بازار و در نهایت تاثیر بر متغیرهای کلان و خرد بوده است.

در بازار رقابت کامل بدون وجود «پیامد مثبت» (Externality)، مالیات به ازای واحد یا کنترل قیمتی، واحد قیمت برای کالایی معین، قیمتی است که در آن مقدار تقاضا شده توسط مصرفکنندگان با مقدار عرضهشده توسط تولیدکنندگان برابری میکند. برای مقدار معین از کالای مصرفی، نقطهای روی منحنی تقاضا نشاندهنده ارزش یا «مطلوبیت نهایی» (Marginal Utility) برای مصرفکنندگان آن واحد است. بدین منظور روی لینک زیر کلیک نمایید. از جمله موضوعات رایج در اقتصاد خرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد. از مهمترین فرضیات اقتصاد خرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد. اقتصاد خرد نباید با اقتصاد کلان – مطالعه موارد اقتصادی در سطح کلان – که به بررسی رشد، تورم و بیکاری میپردازد، اشتباه گرفته شود. زیستشناسان سلولی به مطالعه سلولها میپردازند که خود از ترکیبات شیمیایی متعددی تشکیل شدهاند و خود واحدهای تشکیلدهنده موجودات زنده هستند. زیستشناسان مولکولی، ترکیبات شیمیایی تشکیلدهنده موجودات زنده را مطالعه میکنند. به صورت کلی، «اقتصاد خرد» (Microeconomics) به مطالعه تصمیمات اخذ شده توسط مصرفکنندگان و شرکتهای فردی، عوامل تاثیرگذار بر این تصمیمگیریها و تاثیر این تصمیمات بر سایر عوامل میپردازد. وی با بیان اینکه وضعیت برجام و امکان بازگشت کلیه بازیگران به قرارداد برجام بر وضعیت بازار ارز تاثیرگذار است، گفت: این پرسش مطرح است که آیا تحریمها تقلیل مییابد و یا آنکه اقتصاد ایران میتواند از عواید برجام آنطور که مورد انتظار بوده است استفاده کند و تا آن شرایط در عرصه بینالمللی فراهم شود همه باید کمک کند تا ارزها کمتر دچار تکانه و شوک شوند.

مظفر علیخانی، معاون تشکلها و امور استانهای اتاق ایران با تاکید بر اینکه در بررسی نرخ ارز باید به چند نکته توجه داشت ، گفت: یکی از مهمترین نکات در بحث ارز، ضرورت تکنرخی شدن آن است که در بودجه سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است و کمیسیون تلفیق در مصوبات خود، ارز تکنرخی را به تصویب رسانده است. اقتصاد خرد از زیرشاخههای مهم اقتصاد به شمار میرود و پیشنیاز درک مهمترین مفاهیم اقتصادی است. در یک اقتصاد بازاری، قیمتها و مقدار تولید کالاها از قابل مشاهدهترین ویژگیهای کالاهای تولید و مبادله شده، به شمار میروند. عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی تعیین قیمت در بازاری کاملاً رقابتی به شمار میرود. مطابق مدل عرضه و تقاضا، در صورت موجود بودن منحنی عرضه و تقاضای معین، قیمت و مقدار، در قیمت ایجادکننده برابری بین مقدار عرضهشده و مقدار تقاضا شده، ثابت باقی میمانند. برای مثال، افزایش درآمد منحنی تقاضا برای کالای نرمال را نسبت به مبداء به سمت بیرون منتقل میکند.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب