با 20 اقتصاد برتر دنیا آشنا شوید

در سال 2020 شاهد تغییری در بازار این کالاها خواهیم بود، در حالی که از اوایل سال 2018 رشد تقاضا کاهش یافته، رشد تولید هم در خلال سال 2019، افت کرد و شرایط بازار در بسیاری از صنایع تنگ شد. به نوشته این خبرگزاری اگر شیوع ویروس کرونا در چین باعث اختلال طولانیمدت در تقاضا شود، قرارداد تجاری اخیر بین پکن و واشنگتن هم تحت تاثیر قرار میگیرد. ویروس کرونا نه تنها سلامت شمار زیادی از مردم را در سراسر جهان به خطر انداخته بلکه پا را از این هم فراتر گذاشته و اقتصاد جهان را دستخوش تغییرات جدی قرار داده است. اما از نقطهنظر شاخص برابری قدرت خرید، چین با 23.15 تریلیون دلار هنوز هم بزرگترین اقتصاد دنیاست. این تنوع ژنتیکی هم در حکم بیمه است.به عنوان مثال بیماریهای گیاهی( وهم در حکم سرمایه گذاری برای آینده) مثلاً پرورش محصولات گیاهی یا دارویی(.هدف سوم، توسعه پایدار گونهها و زیستگاهها است که بویژه در خصوص گونههای گیاهی و جانوری که برداشت یا صید میشوند، شیلات و آبزیان، ذخایر جنگلی و چوب و مراتع و چراگاهها و بهره برداری منطقی و درعین حال حفاظت اصولی از آنها جهت نسل حاضر و نسلهای آینده خلاصه میشود. نرخ رشد اقتصادی هند در سال 2017، 6.7% و در سال 2018، 7.3% بود و پیشبینی میشود در سال 2019 به 7.5% برسد که این رشد بر اساس گزارش IMF (صندوق بینالمللی پول) به واسطه اجرای طرح تبادل ارزی و معرفی وضع مالیات بر کالاها و خدمات حاصل شده است.

انتظار میرود که اقتصاد این کشور تا سال 2023 تا 2.5 تریلیون دلار در سال افزایش یابد. اقتصاد این کشور با داشتن نرخ بیکاری، بدهی دولتی و تورم پایین و نیز میزان صادرات بالا و همچنین دارابودن حوزه خدمات قدرتمند و نظام مالی باثبات، پیشرفتهای چشمگیری را در دو دهه اخیر شاهد بوده است. امروزه هلند با داشتن تولید ناخالص دخلی اسمی 825/745 میلیارد دلاری و GDP بر مبنای برابری قدرت خرید تریلیون دلار 916/07 میلیارد دلاری و نیز سرانه تولید ناخالص داخلی 48،345 دلاری در رده سیزدهم اقتصادهای دنیا قرار گرفته است. در سال 2017، تولید ناخالص داخلی اسمی آن معادل 683/82 میلیارد دلار بوده و این در حالی است که GDP آن بر اساس برابری قدرت خرید حدود 1.77 تریلیون دلار است. این پایینترین سطح آن از سال ۲۰۱۶ تاکنون بوده است. در یکسوم از کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا (که شامل ٨٧٠میلیون نفر است)، متوسط درآمد واقعی امروز کمتر از درآمد در ٢٠١۴ است. مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد اختلاف فاحشی بین حداقل دستمزد در کشورهای شرق و غرب اروپا وجود دارد. مصرف شخصی سال گذشته ۱.۶ درصد رشد کرد (بدون در نظر گرفتن موارد پرنوسانی مانند غذا و انرژی).

بالا گرفتن تنشهای تجاری به همراه افزایش نااطمینانی سیاسی میتواند موجب تضعیف رشد اقتصاد جهانی شود. در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و همچنین اقتصادهای در حال توسعه، نااطمینانیهای سیاسی و مشکلات متعدد در راه رسیدن به توافق بر سر منازعات بر جو حاکم بر بازار تاثیر گذاشته است. آلمان نیز برای بازنگری بر قدرت تولیداتش در این سناریوی جدید جهانی، طرح Industrie 4.0 را به اجرا گذاشت. انتظار میرود اقتصاد استرالیا تا سال 2023 به 2 تریلیون دلار رسیده و GDP آن بر مبنای برابری قدرت خرید که اکنون 1.24 تریلیون دلار است به 1.65 تریلیون دلار برسد. تولید ناخالص داخلی آن از منظر برابری قدرت خرید نیز 2.02 تریلیون دلار است. در دهه 1980 میلادی، چین از نظر تولید ناخالص داخلی با 305.35 میلیارد دلار، هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا بود و این در حالی بود که اندازه اقتصاد آمریکا در آن سالها 2.86 تریلیون دلار بود. این کشور با تجدیدنظر و نوسازی اقتصادش توانست تبدیل به کانون تولید و صادرات دنیا شود و به همین دلیل است که به چین لقب «کارخانه دنیا» را دادهاند. برزیل در کنار روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی عضو بریکس میباشد. انگلستان با 2.62 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا میباشد.

فقر پدیده ای است که در تمام زمانها و دورهها وجود داشته و همواره به آن توجه شده است. تهدیدهای زیست محیطی جاری شامل فرسایش خاک، مقاومت آفات و حشرات دربرابر حشره کشهای شیمیایی، تخریب جنگلها و بروز سیل و رسوب گذاری ناشی از آن و آلودگی آبها و سواحل است.هدف دوم عبارت است از حفظ تنوع زیستی، یعنی گونههای ژنتیکی چه در تنوع و گوناگونی محصولات گیاهی و دامیاهلی و چه در انواع مختلف گونههای جانوری و گیاهی وحشی. پیوندهای دوجانبه و توام با همیاری بین فقر و تخریب محیط زیست که تحت عنوان اصل نابودسازی اکوسیستم از سرناچاری توسط فقرا توصیف میشود،تخریب محیط زیست را تسریع میکند.دستیابی به اراضی قابل کشت،چوب برای سوخت یا مصارف دیگر، مراتع بیشتر برای چرای دام و دیگر منابع طبیعی قابل بهره برداری برای همه انسانها یکسان نیست. آلودگی آب و هوا حتی در کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی نیز مشهود است و تخریب ذخایر کشاورزی، جنگل وتالاب نیز عمق و وسعت محرومیت را دربسیاری از مناطق روستایی گسترش میدهد. تورم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به جز ونزوئلا نیز در اکثر مناطق ثابت بوده و انتظار میرود در مقایسه با نرخ 8 /4درصدی سال گذشته تنها 1 /0 واحد رشد داشته باشد که این موضوع ناشی از تقویت موقت تورم بهای مصرفکننده ناشی از رشد نرخ مالیات بر ارزشافزوده در روسیه و افزایش تدریجی فشارهای قیمتی در هند به دلیل تقاضای نسبتاً قوی و افزایش متوسط تورم مواد خوراکی بوده است.

رشد اقتصادی این کشور در سال 2016، 2017 و 2018 به ترتیب 3%، 1.4% و 2% بوده و به احتمال زیاد در سال 2019 بر روی عدد 2% ثابت خواهد ماند. در دهه 1960 میلادی، سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در میان فقیرترین کشورها بود اما حالا با رقمی معادل 29،981 دلار در رتبه 29ام قرار دارد. حوزه تولید نیز عمدتاً به صنایع شیمیایی، اتومبیلسازی و ساخت تسلیحات نظامی اختصاص دارد. این کشور با دارابودن 678/57 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، در رده بیستم اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارد. صنعت پررونق گردشگری در کنار حوزه قدرتمند مالی این کشور را به یکی از کشورهای مرفه دنیا بدل کرده است. اگر سرانه انتشار گازهای گلخانهای در کشورهای درحال توسعه به اندازه کشورهای دارای اقتصادهای توسعهیافته افزایش پیدا کند، در مقایسه با هدف جهانی رسیدن به انتشار خالص صفر در ٢٠۵٠، انتشار گازکربن در جهان به بیش از ٢۵٠درصد خواهد رسید. برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، نیازهای رو به رشد جهان به انرژی باید از منابع انرژی تجدیدپذیر یا کمکربن تامین شود. اقتصاد آلمان در سال 2016 و 2017 به ترتیب 1.9% و 2.5% رشد را تجربه کرد.

مکزیک دومین اقتصاد بزرگ در آمریکای لاتین و با داشتن تولید ناخالص داخلی 1.15 تریلیون دلاری، پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. ایتالیا با دارابودن 1.93 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، نهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. ایتالیا یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا بوده و با آشفتگی عمیق سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. تا ماه ژانویه ۲۰۱۹، کمترین سطح دستمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به بلغارستان با ۲۸۶ یورو بوده است. رشد اقتصاد کشور چین در چند دهه اخیر عمدتا به دلیل ادغام فزاینده کشور در اقتصاد جهانی و حمایت جسورانه دولت از فعالیت های اقتصادی افزایش یافته است ، با این حال، مدل موفق اقتصادی که صد ها میلیون نفر را از فقر نجات داد و به توسعه شگفت انگیز اقتصادی و اجتماعی کشور دامن زد ، چالشهای بسیاری را نیز به همراه داشته است. این کشور در دو دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و خود را به عنوان یک کشور صنعتی high-tech به اثبات رسانده است. توجه اخیر برخی از کشورهای صنعتی به موضوع فقر، شاید ناشی از نوعی احساس خطر از جانب کشورهای توسعه نیافته و فقیر است. این یعنی برخی عوامل ویژه میتوانند باعث تقویت رشد در نیمه نخست 2020 شوند؛ عامل نخست، افزایش تولید در جنرال موتورز است که انتظار میرود باعث افزایش 0.5 واحد درصدی رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول 2020 شود و عامل دوم، از سرگیری مجدد خط تولید بوئینگ «737MAX » در آوریل 2020 است که میتواند موجب افزایش 0.3درصدی رشد اقتصادی آمریکا شود.

بیماری سارس حدود 8400 نفر را مبتلا کرد و 800 نفر جان خود را از دست دادند. اقتصاد روسیه در سال 2016، 2017 و 2018 به ترتیب 0.2%، 1.5% و 1.7% رشد داشته و طبق پیشبینیهای IMF، در سال 2019 رشدی معادل 1.5% را تجربه خواهد کرد. اقتصاد عربستان پس از شوک نفتی در سال 2016 با یک رشد 1.7% در حال بازیابی است. از سال 1992 تا سال 2008، اقتصاد انگلستان هر فصل شاهد یک رشد صعودی بود. بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، اقتصاد هندوستان در سال 2019 از انگلستان پیشی گرفته در رتبه پنجم قرار خواهد گرفت. دیدگاههایی که گویی این دو را در مقابل یکدیگر قرار میدهد.در واقع ما باید بپذیریم که این دو اصل (محیط زیست وتوسعه )، دو بخش ضروری یک فرآیند اجتناب ناپذیر است. تاثیر فقر بر محیط زیست در دو سطح خرد و کلان قابل ارزیابی است. این استراتژی توسط wcs توسعه پایدار نخستین بار از طریق استراتژی حفظ جهان مالی، برنامه محیط زیست سازمان ملل و صندوق حیات وحش جهان تهیه شد. این درحالی است که اگر از خطرات پرهیز شود، جهان ممکن است رشد کمیدر فعالیتهای اقتصادی در سال ٢٠٢٠ داشته باشد.در این گزارش آمده است: رشد ٢.۵درصدی در ٢٠٢٠ امکانپذیر است اما افزایش تنشهای تجاری، آشفتگی اقتصادی، یا تشدید تنشهای ژئوپولیتیکی (جغرافیای سیاسی) ممکن است مانع بهبود شوند.

اقتصاد آمریکا در دولت ترامپ به شکلی پایدار قدرتمند بوده اما نتایج آن سایت atlasmarketing خیرهکننده نبوده است. در مقیاس جهانی آلمان چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا بوده و تولید ناخالص داخلی اسمی آن 3.68 تریلیون دلار است. در ۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل سطح دستمزد بالای ۱۴۰۰ یورو در ماه بوده است که عبارتند از انگلیس با ۱۴۵۳ یورو، فرانسه با ۱۵۲۱ یورو، آلمان با ۱۵۵۷ یورو، بلژیک با ۱۵۹۴ یورو، هلند با ۱۶۱۶ یورو، ایرلند با ۱۶۵۶ یورو و لوکزامبورگ با ۲۰۷۱ یورو. این کشور وابستگی زیادی به صادرات کالاهای سرمایهای دارد که بواسطه رکود اقتصادی سال 2008 زیانهای جبرانناپذیری را متحمل شد. اقتصاد این کشور در طی این پنج فصل 6% سقوط کرد (بین فصل اول 2008 تا فصل دوم 2009) و بر اساس اطلاعات استخراجشده از اداره ملی آمار انگلستان، نهایتاً پنج سال طول کشید که به سطح پیش از رکود خود باز گردد. این کشور که زمانی بر موج کالا سوار بود، با پایان یافتن این چرخه و نیز مشکلات متعدد داخلی که بواسطه فساد در محیط سرمایهگذاری و تجارت و عدم ثبات سیاسی بوجود آمده بود، شکستهای متعددی را متحمل شدند. زمانیکه اقتصاد این کشور در حال بازیابی خود بود، زلزلهای سهمناک سرتاسر ژاپن را هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی متحمل خسارتهای جبرانناپذیری کرد.

همچنین پیشبینی میشود نرخ تورم اساسی ژاپن نیز در پایان سال 2020 به 4 /1 درصد افزایش پیدا کند و این موضوع ناشی از افزایش نرخ مالیات بر مصرفکننده در اکتبر سال جاری خواهد بود. در ایالات متحده، کاهش نرخ بهره اخیر توسط صندوق ذخیره فدرال (بانک مرکزی) ممکن است از فعالیتهای اقتصادی حمایت کند اما با توجه به بیثباتی سیاسی مداوم، اعتماد تجاری ضعیف و محرک مالی کمرنگ، پیشبینی میشود که افزایش تولید ناخالص ملی در این کشور از ٢,٢درصد در ٢٠١٩ به ١.٧درصد در ٢٠٢٠ کاهش داشته باشد. پیشبینی میشود تورم بهطور کلی در گروه اقتصادهای پیشرفته در سطوح فعلی باقی بماند در حالی که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به جز ونزوئلا پس از رشد متوسط موقتی در سال جاری به کاهش ثابت نرخ تورم خود در یک دهه گذشته ادامه دهند. برآوردهای سازمان ملل متحد نشان میدهد که برای ریشهکنی فقر در بسیاری از نقاط آفریقا، در مقایسه با نرخ متوسط ٠,۵درصد در طول دهه گذشته، رشد سرانه سالیانه بیش از ٨درصد مورد نیاز است. دانشمندان زیست محیطی، امروز ابعاد سیاسی حقوق استفاده از ذخایر را مورد تاکید قرار میدهند و برضرورت بررسی پیوندهای میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه تاکید میکنند. استرالیا با داشتن سرانه تولید ناخالص داخلی معادل 55،707 دلار در رده یازدهمین اقتصادهای برتر دنیا قرار میگیرد.

در میانمدت، تغییرات اقلیمیو اختلاف نظرهای سیاسی در زمینه افزایش نابرابری ریسکهای مهمیهستند که میتوانند تولید بالقوه جهانی را کاهش داده و موانعی جدی بر سر راه توسعه و رشد اقتصادی برخی کشورهای آسیبپذیر ایجاد کنند. برخی معتقدند چنانچه دولت چین نتواند به سرعت جلوی انتشار این ویروس را بگیرد اقتصاد جهان باید تاوان زیادی بدهد. چین اکنون یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا است ، در آینده مهم است که تلاش هایی برای کاهش فقر در بخش های مختلف چین انجام شود ، رشد بالای اقتصاد چین بر اساس تولید منابع فشرده ، صادرات و نیروی کار کم دستمزد است ؛ البته اقتصاد چین تا سال 2021 به دلیل ادامه روند چین و ایالات متحده به واسطه جنگ تجاری ، محدودیت های COVID-19 و کمبود برق با اختلالات بزرگی مواجه شده است. اقتصاد این کشور شاهد ثبات مالی و اقتصادی کلان بوده و این در حالی است که میزان اشتغال و سطح درآمدی مردم ترکیه افزایش چشمگیری داشته است. درحال حاضر عبارت توسعه پایدار، به طور گسترده در حوزه سیاست و نیز در حیطه پژوهش در سطح جهان مورد استفاده قرار میگیرد.توسعه پایدار، تعاریف بسیاری دارد اما موثرترین و فراگیرترین تعریف این واژه تعریف کمیسیون برانت لند با عنوان آینده مشترک ما است که عبارت است از:توسعه ای که بدون لطمه زدن به قابلیت نسلهای آینده دربرآورده ساختن نیازهای خود، نیازهای امروز را برآورده سازد.این تعریف توسط کسانی که نگران فقر ورعایت عدالت بین نسل امروز و نسلهای آینده از حیث دستیابی به طبیعت و منابع طبیعی هستند و نیز برای کسانی که مشتاق استفاده از طبیعت و حفظ زیستگاهها و گونههای جانداران و حیات وحش میباشند مورد پسند قرار گرفته است و با حمایت IUCNمدون گردید.

ضعف طولانیمدت در فعالیت اقتصادی جهانی ممکن است مشکلات جدی برای توسعه پایدار ایجاد کند، مانند آرمانهای ریشهکنکردن فقر و ایجاد شغل شرافتمندانه برای همه. الیوت هریس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل در امور توسعه اقتصادی میگوید: «سیاستگذاران باید فراتر از تمرکز بر امور جزئی مانند ترویج رشد تولید ناخالص ملی عمل کنند و به جای آن، سعی داشته باشند رفاه را در همه بخشهای جامعه تقویت کنند. اگرچه چینیها تلاش کرده اند تا ویروس کرونا را هر طور شده کنترل کنند اما خبرها حکایت از گسترده شدن این ویروس در بسیاری از نقاط جهان دارد. راشاتودی در گزارش خود تاثیر منفی ویروس کرونا بر صنعت سینما، اختلال در صنعت توریسم و گردشگری را بررسی کرده است. کرونا دست از سر اقتصاد جهان برمیدارد؟ «در میان نارضایتی رو به رشد به دلیل کمبود رشد فراگیر، درخواستها برای تغییر در سراسر جهان گستردهتر میشود. مصرفکننده در فرانسه شده است، میشود.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب