بزرگترین دروغ به اقتصاد

آلمان با داشتن ۳.۸۶ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۴.۴۴ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید، در رده چهارم جهان قرار دارد. در رده سوم، جاپان با داشتن ۵.۱۵ تریلیون دالر تولید ناخالص اسمی و ۵.۷۵ تریلیون دالر بر اساس برابری قدرت خرید، قرار دارد. انگلستان با داشتن ۲.۸۳ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۳.۰۴ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید، در رده ششم قرار دارد. هندوستان با داشتن ۲.۹۶ تریلیون تولید ناخالص داخلی اسمی و ۱۰.۵۱ تریلیون دالر تولید ناخالص بر اساس برابری قدرت خرید، در رده پنجم جهان قرار دارد. در نظر داشته باشید کالا و خدمات نهایی، مواردی هستند که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته و خود به منظور تولید یا سرویسهای دیگری خریداری نمیشوند. نوع یا نرخ بهره به مقدار پول اضافی اشاره دارد که وام دهنده هنگام گرفتن وام از آن می گیرد. برعکس ، وقتی ارزش آن ارز خارجی کمتر از پول ملی باشد ، نرخ ارز افزایش می یابد. بزرگترین اقتصادهای جهان بر این بنیاد، بر اساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول (International Monetary Fund) مشخص شدهاند. تورم ناشی از گردش پول زیاد در هر زمان خاص است. این متغیر فقط واردات و صادراتی را که بین یک کشور و کشورهای دیگر رخ داده است در نظر می گیرد.

و وقتی قیمت پایین می آید تقاضا بالا می رود. وقتی ارزش اولیه به علاوه بهره ای که در طول زمان جمع شده در نظر گرفته می شود ، مرکب است. نیاز به انتخاب در تمامی طول و سطوح مختلف زندگی وجود دارد. چیزی که میتوانیم بفهمیم بسیار محدودتر است: در طول نیمه ی دوم قرن بیست، واگرایی نهادهای اقتصادی در معاش مردم آلمان نقش داشته است. این شاخص به بیکاری موجود در میان جمعیت شاغل یک کشور اشاره دارد. این یک جز component از تراز پرداخت است. میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از جمله مهمترین فاکتورها به منظور ارزیابی قدرت اقتصادی است. برای این شاخص ، پرداخت ها و درآمد کلیه فعالان اقتصادی در کشورهای در نظر گرفته شده از جمله افراد و شرکت ها در نظر گرفته می شود. فرایند گوناگون گردش اقتصادی باعث پراکندهشدن اقتصادها در سرتاسر جهان شده است. شکل ۱.۵ اقتصاد بخشی از جامعه و جامعه بخشی از زیست کره است. به شکل ۱.۱۱ نگاه کنید. عرضه به مقدار کالاها و خدماتی گفته می شود که تأمین کنندگان می توانند در یک بازه معین در طی یک دوره ارائه دهند.

این مقدار که با اختصار GDP آن نیز شناخته می شود ، برای تعیین کل تولید یک کشور در یک زمان خاص استفاده می شود. برای تعیین اینکه این کل تولید چیست ، کالاها و خدمات تولید شده به طور کامل در یک دوره معین (معمولاً یک سال) در نظر گرفته می شود. این متغیر ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور را تعیین می کند. در سال ۲۰۱۷ بنابر گزارش سازمان ملل متحد افغانستان با تولید ناخالص داخلی ۲۱.۹۹۲ میلیون دالر در رده ۱۱۰ کشورهای جهان بر پایه تولیدات ناخالص داخلی موقعیت حاصل نمود و از آن زمان به بعد موقعیتش را نتوانست حفظ کند. انسانها، در بخش اعظمی از تاریخ خود به یک اندازه منابع طبیعی را رایگان و با مقادیر نامحدود در دسترس تلقی کردهاند (و البته منهای هزینهی استخراج آنها). در تاریخ 2 اوت 2017 از Politics: سیاسی.co.uk بازیابی شده است. در حالی که مطابق مسوده استراتژی افغانستان مولد ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۵ انتظار میرفت تا آخر سالهای ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ درآمد داخلی این کشور به ۲۱.۲، ۲۲.۰، ۲۳.۰، ۲۴.۱، ۲۵.۳ و ۲۶.۷ میلیون دالر افزایش یابد و در آن سطح، قرار گیرد. با پایان سال ۲۰۱۲ این آهنگ در ۳۳ کشور جهان منجمله استرالیا، روسیه، کانادا، فرانسه، اسپانیا و انگلستان در صدر آهنگهای پرفروش قرار گرفت.

دانستن متغیرهای اقتصاد کلان به ما این امکان را می دهد که بدانیم کدام فعالیت ها بیشترین پتانسیل را دارند و کدام جنبه ها بیشتر آسیب پذیر هستند ، بنابراین می توان تصمیماتی را اتخاذ کرد که به نفع شهروندان یک کشور باشد و اقتصاد را تقویت کند. تولید ناخالص داخلی اسمی متغیرهای دیگری مانند تورم و تغییرات قیمت از لحظه ای به لحظه دیگر را در نظر می گیرد. زمینِ یک کشاورز در روسیهی زمان اتحاد جماهیر. ۱۷۳ کشور دیگر، جملهگی کمتر از یک چهارم اقتصاد جهان را تشکیل میدهند. هر یک از این متغیرها ، براساس فعالیتهای داخلی و پیوند آن با سایر جهان ، اطلاعات اساسی برای ارتقا the پیشرفت یک ملت تولید می کنند. علاوه براین، بازیکنان کلیدی اقتصاد جهان یکسان باقی ماندهاند. فرازونشیبهای اقتصادی همواره چرخه اقتصاد کشورهای مختلف در سراسر دنیا را دستخوش تغییر و تلاطم میکند. 10. “تورم” در Investopedia. برای تولید این مقدار ، تولید ناخالص داخلی اسمی گرفته می شود و تورم کم می شود. برای بدست آوردن این شاخص ، ارزش صادرات از ارزش واردات کم می شود. این متغیر به طور کلی به عنوان درصدی از ارزش وام شده تحقق می یابد. خشنودی( را برای خانواده به بار آورد.

وقتی ارزش ارز خارجی بیشتر از ارز محلی باشد ، نرخ ارز کاهش یافته در نظر گرفته می شود. 6. “نرخ بهره (تعریف)” در IG Group Limited. اقتصاد خانواده را میتوان چگونگی سازماندهی و مدیریت منابع خانه تعریف کرد. نگرش سیستمی درک روشنی از تاثیر متقابل دو سیستم فرعی خانواده و اقتصاد را بر یکدیگر و بر محیط ارایه می دهد. عوامل مختلفی بر تقاضا تأثیر می گذارند ، اما یکی از مهمترین آنها قیمت محصولات است: وقتی قیمت افزایش می یابد ، تقاضا کاهش می یابد. جدیدترین گزارش ارایهشده توسط بانک جهانی به رتبهبندی کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها تا پایان سال ۲۰۱۹ پرداخته است. آنها بازوها و شریان اصلی اقتصاد دنیا محسوب میشوند. ظهور سرمایهداری دو تحول عمده را با خود بههمراه آورده که هر دوی آنها درجهت تقویت بهرهوری افراد کارگر بودهاند. شکل ۱.۳ این رشد خارقالعادهی چوب-هاکیوار در کارایی نوررسانی را با استفاده از مقیاس مدرجی که در شکل ۱.۱ب معرفی کردهایم، نشان میدهد. 8. “تراز تجاری” در بانکو د لاپوبلیکا کلمبیا. 7. “عرضه و تقاضا” در Banco de la República کلمبیا.

یعنی تفاوت بین آنچه یک کشور می فروشد و آنچه که می خرد. حق بیمه ریسک ارزش اضافی مورد نیاز سرمایه گذاران هنگام خرید بدهی یک کشور است و بدهی کشور دیگری را به عنوان مرجع و با اطمینان تر در نظر می گیرد. 2. رومرو ، A. “حق بیمه خطر چیست و چگونه کار می کند؟” (15 دسامبر 2010) در ال پائیس. اگر کسی شما را بیرون نمیاندازد به این دلیل است که این کار لزومی ندارد: خیلی ساده خودتان ورشکست میشوید. برای بدست آوردن این مقدار ، تعداد شهروندان در سن کار که شغل ندارند و به دنبال یک نفر هستند ، برداشته می شود و بر تعداد کل شهروندان فعال اقتصادی در سن کار تقسیم می شود. نوع یا نرخ ارز مربوط به تعداد واحدهای ارزی است که برای به دست آوردن واحدهای ارز خارجی دیگر لازم است. کره جنوبی یک دولت توسعهگرا بوده که در آن دولت و تعداد محدودی از سازمانهای صنفی فوقکلان نقش رهبری در هدایت فرآیند توسعه را داشتهاند. علی رغم این واقعیت که اقتصاد کلان بر نرخ رشد و توسعه یک کشور متمرکز است ، این تنها بر دولت ها تأثیر نمی گذارد ، بلکه به طور مستقیم بر افراد نیز تأثیر می گذارد.

در اين كتاب، نويسنده ابتدا مفاهيم درس اقتصاد كلان را به صورت توصيفي و بدون استفاده از روابط پيچيده رياضي و مدلها توضيح داده و سپس با آماده شدن ذهن خواننده، مطالب پيچيدهتر را بيان كرده است. اقتصاد كلان در بين مباحث اقتصادي مفهومي بسيار گسترده دارد و از ابعاد گوناگون قابل بررسي و مطالعه است. ژوئن 2002) در دانشگاه کاتولیک آندرس بلو. متغیرهای اقتصاد کلان آنها شاخص هایی هستند که یک کشور برای درک واقعیت اقتصادی خود در رابطه با سایر کشورها در نظر می گیرد. شکل ١.٢ توزیع درآمد در کشورهای مختلف و میان آنها را نشان میدهد. 9. “تراز پرداخت” در ال موندو. 13. “تولید ناخالص داخلی (GDP)” در ال موندو. از یک طرف ، تولید ناخالص داخلی اسمی وجود دارد که ارزش فعلی کالاها و خدمات را در زمان مطالعه در نظر می گیرد. روشهای مختلفی برای اندازه گیری تورم وجود دارد. تراز پرداخت متغیری است که کلیه معاملات یک کشور با سایر کشورها را در یک دوره معین اندازه گیری می کند.

در همین حال، بنابر گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ افغانستان با تولید ناخالص داخلی ۱۹.۳۶۳ میلیون دالر در رتبه ۱۱۱ کشورها قرار گرفته بود. بنا بر دادههای صندوق بینالمللی پول، افغانستان با پشت سر گذاشتن ۷۶ کشور از مجموعه ۱۹۰ کشور با تولید ناخالص داخلی ۱۸.۷۳۴ میلیون دالر در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۱۳ سقوط کرده است. با این حال، جالب است بدانید که اقتصادهای برتر دنیا به راحتی جایگاهشان را از دست نمیدهند. تصویر بالایی، خلاصهای از سهم کشورهای برتر در اقتصاد دنیا را نشان میدهد. تولید ناخالص داخلی (GDP) ۱۰ اقتصاد برتر دنیا حدود ۶۶ درصد از اقتصاد جهان را تشکیل میدهد در حالی که ۲۰ اقتصاد برتر، نزدیک به سهم ۷۹ درصدی در تشکیل اقتصاد دنیا دارند. وقتی به لیست ۲۰ اقتصاد برتر دنیا در سال ۱۹۸۰ نگاهی میاندازیم، مشاهده میکنیم که نام ۱۷ کشور همچنان در این فهرست قرار دارد و نشان میدهد که طی این سالها، فقط سه اقتصاد نوظهور وارد این لیست بیستتایی شدهاند. در ادامه ۲۰ اقتصاد برتر جهان بر اساس گزارش بانک جهانی را مرور میکنیم. اگرچه رقم نابرابری فقیرترین کشورها را بهزحمت در نمودار پیدا میکنید اما شک نکنید که آنجاست: نسبت ۱۰/۹۰ (نود به ده) در نیجریه ۲۲ و در هند برابر با ۲۰ است.

2. بنظرتان چرا از اواخر دههی ۱۹۸۰ به این سو همچنان با نرخ بالایی ادامه یافتهاست؟ یک منحنی محدب مایل به بالا در یک نمودار مقیاس مدرج به این معناست که نرخ رشد هر سال افزایش مییابد. این شاخص به میانگین تغییر در ارزش قیمت کالاها و خدمات در زمان خریداری توسط مصرف کننده ، در یک دوره معین اشاره دارد. یکی از این موارد از طریق شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است. 5. “نرخ ارز چقدر است؟” در Banco de la República کلمبیا. 11. “نرخ بیکاری” در اکونومیپدیا. تقاضا مربوط به مقدار کالاها و خدمات خاص مورد نظر ساکنان یک کشور در هر زمان است. در نظر گرفته می شود که تعادل بین این متغیرها وجود دارد ، زمانی که عرضه برابر تقاضا باشد. شاید برای شما جالب باشد چه رابطه ای بین رشد جمعیت و تولید ناخالص داخلی در یک منطقه وجود دارد؟ این خیز دقیقاً مقارن ظهور پیشرفت تکنولوژیک سریع بودهاست و مقارن شکلگیری نظام اقتصادی جدیدی موسوم به سرمایهداری که در آن مالکیت خصوصی، بازارها و بنگاههای اقتصادی نقشی اساسی بازی میکنند. اگر تا به حال یک چوب هاکی ندیدهاید یا هاکی بازی نکردهاید به این شکل نگاه کنید تا علت این نامگذاری را متوجه شوید.

14. “عامل اقتصاد کلان” در Investopedia. 15. “اقتصاد کلان چه ارتباطی با زندگی روزمره ما دارد؟” (16 آگوست 2016) در BBVA. این راه بهتری برای گذران زمان آنهاست، زیرا با اینکه گرتا از مزیت مطلق در تولید هر دو کالا برخوردار است اما کارلوس از مزیت نسبی در تولید سیب برخوردار است. ؛ آنچه به راستی اقتصاد خانواده را منحصر به فرد می کند وجود ارتباطات درونی بین نقشهای شغلی و خانوادگی است، یعنی رابطهای که به طور معمول و در غیر از مباحث اقتصادی خانواده یافت نمی شود ، درک این ارتباطات درونی را می توان شاه کلید سالم سازی اقتصاد خانواده دانست. از طرف دیگر ، تولید ناخالص داخلی واقعی وجود دارد که ارزش کالاها و خدمات را بدون در نظر گرفتن تورم در نظر می گیرد. متغیرهای اقتصاد کلان درک زمینه را ممکن می سازد و بنابراین می تواند تصمیمات فردی از خرید مواد غذایی گرفته تا سرمایه گذاری در مشاغل خاص را اتخاذ کند.

اینها را کالاهای سرمایهای مینامیم. تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که این اقتصادها نیروی محرک رشد بوده و بخش بزرگ ثروت جهانی را هدایت میکنند. کتابی که البته مشهورترین کتاب در حوزه اقتصاد خواهد شد. اگر شما در مقام مالک یک بنگاه اقتصادی شکست بخورید، تبعا دیگر عضوی از این باشگاه نخواهید بود. کدامیک از گزارههای زیر صحیح است؟ تولید ناخالص داخلی دو نوع است. 12. Pampillón، R. “تولید ناخالص داخلی اسمی چیست؟ تولید ناخالص داخلی واقعی چیست؟ ” (20 فوریه 2013) در IE Reinventing Higher Education. با اینکه دولتها و خانوادهها بخشهای حیاتی کردوکار هر اقتصادی بهحساب میآیند، اما امروزه اغلب اقتصادها اقتصاد سرمایهداریاند. گاهی GDP هر سه ماه یکبار نیز محاسبه میگردد.

این به پولی که توسط موسسات و ادارات دولتی از طریق دولت ها برای به دست آوردن منابع و سرمایه گذاری هایی که منافع عمومی ایجاد می کند ، مانند بهداشت ، آموزش ، حمل و نقل ، اشتغال و به طور کلی کیفیت بهتر زندگی برای مردم ، استفاده می شود. 3. “هزینه عمومی” در سیاست. منظور از تورم ، افزایش مداوم هزینه کالاها و خدمات است که منجر به کاهش قدرت خرید یک ارز خاص می شود. با پول بیشتر ، مردم تمایل به خرید کالاها و خدمات بیشتری دارند که این امر تقاضا را افزایش می دهد و به طور کلی منجر به افزایش قیمت می شود. شواهد برآمده از فدراسیونِ روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق پس از ۱۹۹۰ نشان میدهند که جایگزینکردن برنامهریزی مرکزی با سرمایهداری، به رشد اقتصادی فوری منجر میشود. پس از انگلستان، کشورهای فرانسه (۲.۷۱ تولید ناخالص داخلی اسمی و ۲.۹۶ تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید)، ایتالیا (۱.۹۹ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۲.۴۰ تریلیون دالر بر اساس قدرت خرید)، برازیل (۱.۸۵ تریلیون تولید ناخالص داخلی اسمی و ۳.۳۷ تریلیون تولید بر اساس برابری قدرت خرید)، کانادا (۱.۷۳ تریلیون تولید ناخالص داخلی اسمی و ۱.۸۴ تریلیون تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید)، روسیه (۱.۶۴ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۴.۲۱ تریلیون تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید)، کوریای جنوبی (۱.۶۳ تریلیون تولید ناخالص داخلی اسمی و ۲.۱۴ تریلیون تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید)، اسپانیا (۱.۴ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۱.۸۶ تریلیون تولید بر اساس برابری قدرت خرید)، استرالیا (۱.۴ تریلیون تولید ناخالص داخلی اسمی و ۱.۸۶ تریلیون تولید بر اساس برابری قدرت خرید)، مکسیکو (۱.۲۷ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۲.۵۷ تریلیون دالر تولید بر اساس برابری قدرت خرید)، اندونزیا (۱.۱۱ تریلیون تولید ناخالص داخلی اسمی و ۳.۵۰ تریلیون تولید بر اساس برابری قدرت خرید)، هالند (۹۰۲.۳۶ میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۹۶۹.۲۳ میلیارد تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید)، عربستان سعودی (۷۷۹.۲۹ میلیارد دالر تولید ناخاص داخلی اسمی و ۱.۸۶ تریلیون بر اساس برابری قدرت خرید)، ترکیه (۷۴۳.۷۱ میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۲.۲۹ تریلیون دالر بر اساس برابری قدرت خرید) و در نهایت سویس (۷۱۵.۳۶ میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۵۴۸.۴۵ میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید) در ردههای بعدی قرار دارند.

انتخاب، قلب اقتصاد خانواده است و بهترین انتخاب، یک تصمیم اقتصادی است ا ین مقاله با رویکردی توصیفی و مروری بر ادبیات موضوعی سعیدر بررسی این دارد که خانواده ها با برخورد آگاهانه، کسب دانش و فراگیری اصول علمی اقتصاد خانواده، بتوانند بهترین تصمیم ها را به منظور دست یابی به اهداف بهتر اتخاذ و زندگی بهتر و مرفه تری فراهم سایت atlasmarketing کنند. این یک هزینه اضافی است که به نوعی به سرمایه گذاران تضمین می دهد تا بتوانند خطر مداخله در بدهی کشور دیگری را داشته باشند. شیوه مدیریت اقتصادی خانوادهها، امروزه بخش عمدهای از هویت آنان را تشکیل داده، رونق و شکوفایی اقتصادی، رشد و ترقی خانواده را در پی خواهد داشت.مدیریت اقتصاد خانواده دو جنبه اساسی دارد: اول؛ مدیریت درآمد از طریق کسب روزی حلال و دوم؛ مدیریت هزینه ها از طریق دستیابی به الگوی مصرف صحیح است. به نظر میرسد اپیدمی کرونا تاثیرات بدش را روی اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ خواهد گذاشت. کشورهای در حال عمران و تازه توسعهیافته، به نظر میرسد از نظر قدرت اقتصادی تقدم را از یکدیگر ربوده و با سرعتی بالا پیشرفت میکنند. تفاوت درآمدی گسترده میان کشورهای جهان امروز ما را به شکل ۱.۱الف میرساند، به تصویری که براساس آن تازه میتوانیم بفهمیم که چگونه چنین وضعی پیش آمده است.

یک وبسایت شبکهاجتماعی که از آن استفاده میکنید را در نظر بگیرید مثلاً فیسبوک. جی.دی.پی (تولید ناخالص داخلی) عبارت است از ارزش کل همه آنچه در یک بازه زمانی معلوم مثلاً یک سال تولید شدهاست، و بنابراین سرانه جی.دی.پی به میانگین درآمد سالانه مربوط میشود. برای برآورد ارزش بازاری کل بازده اقتصاد بهطورکل را برای یک دوره زمانی، مثلاً یک سال، آمارشناسان از قیمت فروش کالاها یا خدمات در بازار استفاده میکنند. به این ترتیب ، صرف نظر از نوسانات بازار ، ارزش خالص محصول یا خدمات را دارید. وقتی ارزش وام اصلی را در نظر می گیرید ساده است. نرخ بهره می تواند ساده یا مرکب باشد. 4. “نرخ ارز چقدر است؟” در Gestiópolis. GDP یا همان تولید ناخالص داخلی، متشکل از مجموع ارزش کالا و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور طی یک دوره معین است و این دوره به گونهی معمول، یکسال در نظر گرفته میشود. در جایگاه نخست ایالات متحده امریکا با داشتن ۲۱.۴۴ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۲۱.۴۴ تریلیون تولید ناخالص داخلی بر اساس (ppp) یا برابری قدرت خرید، قرار دارد. چین با داشتن ۱۴.۱۴ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی اسمی و ۲۷.۳۱ تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید، در جایگاه دوم جهان قرار دارد.

یعنی هرچه محصول یا خدمات گرانتر باشد ، ارز ارز کمتری خواهد داشت ، زیرا واحدهای پولی بیشتری برای خرید محصول یا خدمات مذکور مورد نیاز خواهد بود. برترین اقتصادهای جهان، کشورهاییاند که دنیای اقتصادی را در دست گرفته و سرمایه بیشتری در دوران دارند. داشتن سهام در یک شرکت بهمعنای دعوی داشتن در عوایدِ آیندهی آن شرکت است؛ این دعوی میتواند فروخته شود، هدیه شود، به هر شکلی که مالک بخواهد نقد شود و معرف درآمدی است که به غیر-سهامداران تعلق نمیگیرد. در واقع اقتصاد خانواده عبارت است از؛ تخصیص منابع محدود قابل دسترس به مهم ترین نیازها و خواسته های خانواده، در این تعریف منظور از منابع همان مبادی و راه های درآمدی خانواده است که طبیعتا محدود اما قابل حصول است ونیازها همان مسایل متعددی است که بقا و شالوده خانواده به ارضای آنها بستگی دارد. ؛خواسته های نامحدود در مقابل منابع محدود باعث می شود که خانواده باید از میان خواستههای خود انتخاب بهعمل آورد. 1. نوت بوک های سری آموزش های BCV.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب