تجارت الکترونیک ابری چیست و چگونه کار می کند؟

تجارت الکترونیک نوعی تجارت است که با فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت سروکار دارد. این حوزه بسیار متنوع است: علاوه بر خود فروش آنلاین، شامل دسته بندی های گسترده ای از بانکداری اینترنتی است که با تراکنش های آنلاین سروکار دارد و بازاریابی اینترنتی که شامل تبلیغات و اقداماتی با هدف افزایش تبدیل است. ابر چیست …

پست تجارت الکترونیک ابری چیست و چگونه کار می کند؟ اولین بار در ش،ه آژانس دیجیتال ظاهر شد.


منبع: https://di،alagencynetwork.com/what-is-cloud-ecommerce-and-،w-it-works/

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب