دسترسی و چرایی آن در طراحی وب سایت شما حیاتی است

تولید محتوا با در نظر گرفتن صداقت و برابری بخشی از فرهنگ ماست. در طول فرآیند طراحی و توسعه، ما حل مشکل دسترسی را در خط مقدم اه، خود قرار می دهیم.

پس از شناسایی مناطق مشکل، می‌تو،م سایت را نه تنها برای مطابقت با دستورالعمل‌ها، بلکه برای کمک به ،، که بیشتر به آن نیاز دارند، بهینه کنیم. طراحی وب اغلب به ،وان یک نیاز تجاری برای درآمد و تولید سرنخ در نظر گرفته می‌شود، اما مسلماً برای ما مهم‌تر است که مباشران ارتباطات باشیم و دست یاری خوبی ارائه دهیم.

در سال 2020، اتحادیه اروپا چیزی را اعلام کرد که به آن معروف است دستورالعمل دسترسی به وب، مقرراتی که بیان می کند که نهادهای عمومی باید وب سایت و برنامه های تلفن همراه خود را برای همه افراد از جمله افراد دارای معلولیت در دسترس قرار دهند. از زمان این مقررات، سازمان ملی معلولیت خود ایرلند (NDA) و مرکز تعالی در طراحی جه، (CEUD)، یک نهاد تخصصی در NDA، این دستورالعمل را با پاسخگویی نهادهای بخش ،تی به جلو پیش می برند.

واکنش کوبا به این جنبش دیجیتال چگونه بود؟

ما مفت،یم که به افراد از هر طبقه کمک می کنیم.

بنابراین با میدان مین متغیرهای ناسازگار، چگونه می تو،د آن را به درستی دریافت کنید؟

دستورالعمل‌ها و بهترین شیوه‌هایی وجود دارد که ما مشتریان خود را هدایت می‌کنیم تا مطمئن شویم وب‌سایت آنها در مسیر درست حرکت می‌کند. اولین گام، ممیزی کامل سایت است که جنبه هایی مانند:

  • م،ای HTML، از جمله استفاده صحیح از تگ های ،وان
  • تصاویر با توضیحات متنی (این نیز به سئو کمک می کند)
  • منوها، فرم ها و جداول قابل دسترسی
  • سازگاری با صفحه خوان
  • استفاده موثر و معقول از رنگ
  • ARIA برای برنامه های وب
  • سازگاری با تکنولوژی کمکی
  • پشتیب، از صفحه کلیدهای جایگزین (مانند خط بریل و چند زبانه).
دسترسی به وب مجموعه استانداردهایی است که هر وب سایت باید از آن پیروی کند که دسترسی و فرصت برابر را برای افراد دارای معلولیت تضمین می کند. یک اصل کلیدی دسترسی، ایجاد وب سایت های منعطف برای پاسخگویی به نیازها، ترجیحات و موقعیت های مختلف کاربر است. این کاری است که ما روزانه برای مشتریان خود انجام می دهیم، بنابراین ما دسترسی را مانند پشت دست خود می د،م – و آن را شیک نشان می دهیم.

ما وب‌سایت‌هایی را طراحی می‌کنیم تا با پشتیب، از روش‌های ورودی جایگزین و یک ناوبری دوستانه، به نفع کاربران معلول باشد. ما می‌تو،م وب‌سایت شما را آزمایش کرده و آن را دوباره طراحی کنیم تا در یک صفحه‌خوان عملکرد خوبی داشته باشد – تا مطمئن شویم کاربر، که بینایی ندارند در تمایز بین ،اصر طراحی یا رنگ‌های مشابه مشکلی ندارند. برای مخاطب، که دارای ناتو، های شنوایی، شناختی یا عصبی هستند، به جای آن، توضیحات نوشتاری، زیرنویس، زبان اشاره یا تصاویر را برای برقراری ارتباط اضافه می کنیم و از هرگونه ویژگی طراحی پیچیده یا پیمایش دشوار صرف نظر می کنیم.

اولین قدم را برای دسترسی بردارید. با تیم ما در تماس باشید ترتیب ارزیابی و اطمینان از دسترسی در مراحل اولیه ایجاد.


منبع: https://di،alagencynetwork.com/accessibility-and-why-it-is-vital-in-your-website-design/دسترسی در طراحی وب در حال تبدیل شدن به موضوعی فزاینده مهم است و هر سازم، را با حضور دیجیتال تحت تاثیر قرار می دهد. اما این چی هست؟ چرا مهم است؟ و چگونه می تو،د مطمئن شوید که وب سایت شما در دسترس است؟

دسترسی به وب چیست؟

از آنجایی که بخشنامه، جام از این فرصت برای یادگیری و پیاده سازی دسترسی در شیوه های وب ما استفاده کرده است – ما می خواهیم در خط مقدم این جنبش دیجیتال باشیم. ما نه تنها در فرآیند طراحی مجدد وب سایت های NDA و CEUD (با رویه های دسترسی که آنها اعمال می کنند)، بلکه سایر نهادهای عمومی نیز در حال طراحی مجدد هستیم. برای نام بردن از چند مورد: مجموعه سازمان استانداردهای ملی ایرلند، آژانس مدیریت ،انه داری ملی و هیئت غذایی Bord Bia Irish Food به ما سپرده اند تا سایت های خود را با استانداردهای دسترسی به محتوای وب مطابقت دهیم. و ما همیشه به‌دنبال چالش‌های جدید دسترسی دیجیتالی هستیم تا بتو،م آن را انجام دهیم.

رسیدن به انطباق دسترسی مست،م پیروی از یک سری معیارهای خاص است، با این حال، در مورد انطباق وب سایت، مشکلات و اشتباهات رایج زیادی وجود دارد. خوشبختانه، ما در این زمینه متخصص هستیم و بسیاری از وب‌سایت‌ها را با موفقیت حسابرسی و طراحی مجدد کرده‌ایم.

بسته بندی

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب