مبانی نظری اعتیاد اینترنتی | porseshneshan

در یک رابطه سازگارانه فرد سعی می کند بین مطالبات زندگی فشارزاها و توانایی های خویشتن برای مقابله با چنین مشکلاتی تعادل ایجاد کند در مواقعی که بدیهای سالم در دسترس نباشد پرخوری بی اشتهایی رفتارهای اعتیاد سوء مصرف مواد- موثر ترین توانمندی های مقابله ای فرد برای حفظ فرایندهای تعادل می گردند (واستون و تارپ 1997، کوپر1998، کذوب 1994) در بعضی موارد وجود اضطراب و افسردگی (مبانی نظری پیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی) و سایر مسایلی روانشناختهی در فرایند مقابله مداخله می کنند احتمالا در چنین مواردی سوء مصرف مواد برای مقابله به این مشکلات مورد استفاده دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد پرسش نشان قرار می گیرد. در موارد دیگر شاید سوء مصرف مواد جهت جلوگیری ازتنهایی شدم یا کمبود اعتماد بنفس در بعضی موقعیتهای اجتماعی باشد (وتیفیلر ،1997، استنتون و همکاران 2000، آرملی و همکاران 2000، هال هواسی وازرمن ،1991) به هر حال افراد معتاد در مهارتهای ضروری جهت رویارویی با مشکلات نقایصی دارند و از سوء مصرف مواد بعنوان روشی آشنا برای مقابله استفاده می کنند تا بتوانند هیجانات ناشی از موقعیتهای دشوار درون فردی یا برون فردی را کاهش دهند.

از دوران پیش از تاریخ انسان جهت کاهش درد جسمی یا تغییر حالت هشیاری از انواع مواد استفاده کردند (دیویسون و نیل، 2001) علاوه بر مسابقه بسیار طولانی مصرف مواد، تقریبا اقوام مختلف آن را به صورتهای متنوع مورد استفاده قرار می دهند (صالحی،1381) تریاک یک منبع اساسی برای سوء مصرف مواد است که حداقل از زمانی سو مری ها در 700 سال پیش از میلاد وجود داشته است (کاستلو و کاستلو،1992) در چند دهه اخیر میزان افراد معتاد یک بحث مفهومی گسسته است تلقی های غیر اخلاقی و جرم از اعتیاد به عقیده نویسندگی و مشاهد گران در قرن نوزدهم بر می گردد. در واقع معتادین کسانی هستند که مصرف مواد، به زمینه­های رشدی ناسالم آن ها اضافه می­شود.

عده­ای از نظریه پردازان معتقدند که گرایش به اعتیاد یک وضعیت فیزیولوژیکی اساسی است، چیزی که فرد با آن متولد می­شود (تامر، ۲۰۰۱). بعضی از الگوهای روانشناختی اعتیاد بویژه آنهایی که از تئوری یادیگری مشاهده ای مشتق شده اند، رفتارهای اعتیاد را به عنوان پاسخ های مقابله ای موثر هر چند غیر انطباقی در نظر می گیرند با اینکه این پاسخهای مقابله ای موثر تاثیر کوتاه مدت رفتار اعتیاد است ولی بصورتی خاص تغییر رفتار را مشکل می سازد حتی در بلند مدت نیز اثرات منفی آن در رفتار قابل توجه است (مک کی، دانوان و مارلات، 1991) مطالبات محیطی و مشکلات روزمره از قبیل مشکلات خانوادگی و شغلی سبک زندگی و حالات هیجانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و او را مجبور می سازد که به آنها پاسخ دهد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و مواد مخدر برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد تهیه و گردآوری شده است این فایل، پیشینه پژوهش داخلی و خارجی اعتیاد و مواد مخدر و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و مواد مخدر دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

های ارتباط اجتماعی و روابط میان فردی را تغییرداده است . در این بخش محقق باید متغیرهای پژوهش و ارتباط منطقی آنها را شرح دهد و چرایی انجام پژوهش را از طریق بررسی پژوهشهای گذشته تبیین کند. های ارتباط اجتماعی و روابط میان فردی را تغییرداده است . امکان دارد فرد تمایل مداومی را به کاهش دادن یا تنظیم کردن مصرف مواد ابراز کند و بگوید تلاش های ناموفق متعددی را برای کاهش دادن یا تنظیم کردن مصرف مواد ابراز کند و بگوید تلاش های ناموفق متعددی را برای کاهش دادن یا قطع مصرف به خرج داده است ممکن است فرد وقت زیادی را صرف بدست آوردن مواد، یا بهبود یافتن از تاثیرات آن کند و در برخی از موارد اختلالات مصرف مواد شدیدتر، تقریبا تمام فعالیت های روزانه فرد بر محور مواد می چرخد.

مبانی نظری اعتیاد

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب