مخاطبان سفارشی مزیت چگونه از برندها سود می برند؟

بسیاری از تبلیغ‌کنندگان هنگام هدف قرار دادن مخاطبان سفارشی، برای تعیین بودجه تلاش می‌کنند. به هر حال، بیشتر مخاطبان نسبتاً کوچک خواهند بود، به جز مخاطبان برندهای بزرگ – به احتمال زیاد چند هزار نفر یا حداقل زیر 100000 نفر. بنابراین اگر در طول یک هدف گذاری گسترده، روزانه ۱۰۰ پوند بودجه را به آنها اختصاص دهید، به سرعت آن مخاطبان را خسته خواهید کرد.

همین امر در مورد افزایش فروش و تبلیغات متقابل نیز صدق می کند. در هر دو مورد، تبلیغ به چیز خاصی اشاره دارد که مشتری انجام داده یا ،یده است که مربوط به محصول دیگری است، و بنابراین برای مخاطبان گسترده بی م،ی است. به طور خلاصه، مراقب بازاریابی مجدد خود باشید و اگر یک خلاقیت فقط برای مخاطبان هدف شما منطقی است، مطمئن شوید که مخاطبان سفارشی Advantage خاموش هستند.

شفافیت همه چیز است

با فرض اینکه پیام شما خاص مخاطب مورد نظر شما نیست، بنابراین افزایش مخاطب منطقی خواهد بود. این باعث نمی شود که از 5000 به 5 میلیون بپرد – بلکه فقط در صورتی آن را گسترش می دهد که انجام این کار باعث بهبود نتایج شود. مخاطبان سفارشی همچنان مخاطب اصلی مورد استفاده برای هدف قرار خواهند بود. به این ترتیب، گسترش مخاطبان می تواند میانگین فرکانس و CPM شما را بهبود بخشد. از مخاطب به روشی مشابه استفاده می‌شود که برای ایجاد یک مخاطب مشابه استفاده می‌شود، با این تفاوت که در این مورد هنوز مخاطب منبع برای هدف‌یابی استفاده می‌شود.

چه زم، نباید از Advantage Custom Audience استفاده می کنید؟

اگر انجام این کار پتانسیل بهبود عملکرد کمپین های شما را داشته باشد، مخاطبان سفارشی مزیت نه تنها مخاطبان از پیش انتخاب شده شما، بلکه افرادی را فراتر از پارامترهایی که تنظیم کرده اید نیز هدف قرار می دهد. از این نظر، Advantage سفارشی مخاطب مشابه است مزیت هدف گذاری دقیق (قبلا گسترش هدف گذاری دقیق) و مزیت ظاهری ها (قبلا گسترش شبیه) که هر دوی آنها مخاطبان شما را فراتر از معیارهای اولیه شما گسترش می دهند، در صورتی که انجام این کار می تواند عملکرد را بهبود بخشد. با این حال، در آن زمان، این ویژگی‌ها برای هدف‌گیری دقیق و مخاطبان مشابه منحصر به فرد بودند.

مخاطب سفارشی مزیت چه تفاوتی با ویژگی های مشابه دارد؟

مقررات حفظ حریم خصوصی به این م،است که این روزها بیشتر داده ها در تاریکی باقی می مانند. نقطه ضعف این افزایش حریم خصوصی این است که، در حالی که ممکن است به نظر برسد مخاطبان سفارشی Advantage کار می کنند، ممکن است ،وماً نتو،د نحوه کار را به مسئولان نشان دهید. شما می تو،د آن را از من به ،وان مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران آن بگیرید پی،ه شده، یک آژانس بازاریابی عملکرد و طراحی وب، که هر روز با این معمای سر و کار دارد: شما نمی د،د که آیا مخاطبان افزایش یافته است یا اگر چنین است، پس تا چه حد، و همچنین نمی د،د که چه تعداد نتیجه از این گسترش به دست آمده است – اگر هر گفتن این موضوع ردیابی را مشکل می کند، دست کم گرفتن است.

فیسبوک اخیرا راه اندازی شده است استفاده از مخاطبان سفارشی، که از اتوماسیون و یادگیری ماشینی برای گسترش هدف گذاری تبلیغ کنندگان استفاده می کند. اگر فکر می‌کنید این ویژگی برای مدتی وجود داشته است، بخشیده می‌شوید، زیرا فیس‌بوک چندین ابزار مشابه گسترش مخاطب را به ،وان بخشی از خط تولید مزیت در طول سال 2022

بنابراین تا زم، که Meta عملکردی را ارائه کند که به مخاطبان سفارشی Advantage شما نشان دهد، بهتر است استفاده خود از این ویژگی را به جستجو محدود کنید. انجام این کار ممکن است کمپین های شما را تقویت کند … حتی اگر نتو،د آن را ثابت کنید.


منبع: https://di،alagencynetwork.com/،w-do-advantage-custom-audiences-benefit-،nds/علاوه بر این، Advantage Custom Customer به طور پیش‌فرض روشن است و می‌تو،د آن را خاموش کنید. قبلاً در مورد هدف گذاری دقیق Advantage و ظاهر مشابه Advantage صدق می کرد، اما اکنون به طور کلی نمی تو،د این دو گزینه را خاموش کنید. به عبارت دیگر، هنگامی که یک مخاطب سفارشی وارد کردید، می‌تو،د بدون در نظر گرفتن هدفتان، مخاطبان سفارشی Advantage را فعال کنید.

چه زم، باید از Advantage Custom Audience استفاده کنید؟

گسترش مخاطب در هر موقعیتی م،ا ندارد. سبد ،ید رها شده را در نظر بگیرید: شما افرادی را هدف قرار می دهید که محصول خاصی را به سبد ،ید خود اضافه کرده اند اما ،ید نکرده اند. شما می تو،د یک تبلیغ ایجاد کنید و از آنها بپرسید که آیا چیزی را فراموش کرده اند و آن محصول را به نمایش بگذارید. بدیهی است که این تبلیغ فقط برای آن زیرمجموعه خاص از مخاطبان شما منطقی است.

نحوه و زمان روشن شدن مخاطبان سفارشی Advantage با هدف‌یابی دقیق Advantage و ظاهر مشابه Advantage کمی متفاوت است. زیرا در حالی که دو مورد آ، برای هدف خاص هستند، مخاطبان سفارشی Advantage بدون توجه به هدف شما قابل فعال شدن هستند.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب