مدل ها و کاربردهای اقتصاد مدیریت

روش شناسی را می توان شناسایی راهکارها و روش های دستیابی به هدف و حل مسئله دانست که بهترین روش و راهکار را درچارچوب منابع، زمان، توامندی ها، شرایط و امکانات برای نیل به هدف و حل مسئله مدنظر قرار می دهد؛ بنابراین انتظار می رود اقتصاد شناس مدیریت با روش های متنوعی که در عرصه علوم تصمیم گیری نظیر فنون تحقیق در عملیات، اقتصاد ریاضی، اقتصاد سنجی و نظریه های فازی مطرح است، آشنا شود تا در مواقع نیاز به تناسب از این روش هابرای نیل به هدف و حل مسئله استفاده سایت atlasmarketing کند. زمینه های گسترده روش شناسی کمی اقتصاد مدیریت مهارت های خاص مدل سازی و بهینه یابی را هدف قرار میدهد؛ از این رو مدل سازی در وضعیت های پیچیده ای که در بررسی و تحلیل مسائل مدیریت به وجود می آید، بخش حساس این رشته علمی ( اقتصاد مدیریت) را شکل می دهد. بر اساس این گزارش، آسیایشرقی با وجود مشکلات فراوان، همچنان سریعترین منطقه رشد در جهان و بزرگترین مشارکتکننده در رشد جهانی است.

هم راستا با چشمانداز معتدلتر قیمت کالاهای اساسی و متعادل شدن رشد اقتصادی، انتظار میرود در اقتصادهای پیشرفته نرخ تورم در سال جاری به 6 /1 درصد کاهش پیدا کند. با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال آینده بالاتر از پتانسیل خود عمل خواهد کرد، انتظار میرود تورم اساسی از هدف میانمدتی دودرصدی فراتر رفته و پس از آن بار دیگر به این هدف بازگردد. انتظار میرود رشد اقتصادی آمریکا در سال 2020 حدود 2.1 درصد و در سال 2021 حدود 2درصد باشد. یکی از اتفاقات بد در ابتدای آغاز سال 2020 برای جهانیان شیوع بیماری مرگبار کرونا از چین و گسترش آن در جهان است. شده است و همین مساله بخش زیادی از سرمایه مردم فقیر را از بین میبرد و موجب گسترش فقر میشود. نکته مهم و جالب توجه گزارش سازمان ملل درباره چشمانداز اقتصادی جهان در سال ٢٠٢٠ تاثیر محیطزیست بر گسترش فقر است. براساس گزارش ٢٠٢٠ سازمان ملل متحد درباره وضع و چشماندازهای اقتصاد جهان، اقتصاد جهانی که با اختلافات تجاری طولانیمدت تاثیر پذیرفته، کمترین میزان رشد در دهه اخیر را داشته که در سال ٢٠١٩ به کاهش ٢,٣درصدی رسیده است. کرونا در حال طی کردن همان مسیری است که سارس بیش از یک دهه قبل طی کرد.

کتاب مهارت حل مساله و تصمیم گیری به عنوان منبع درس مهارت حل مسله و تصمیم گیری تدوین شده تا برای تدریس واحدهای درسی مرتبط در دانشگاه های مختلف مناسب باشد و علاقمندان دیگر نیز بتوانند بعنوان مطالعه ی آزاد در مبحث مهارتهای زندگی و موفقیت نیز بهره ببرند. از سوی دیگر تداوم آتشبس در روابط تجاری میان چین و آمریکا موجب ایجاد جو تجاری مناسبی در اقتصاد جهانی شده هرچند موانع سیاستگذاری در مذاکرات برگزیت، بحث در خصوص بودجه ایتالیا، تغییر جهت سیاستگذاری مکزیک تحت دولت جدید، تعطیلی دولت فدرال آمریکا و سیاستهای ایالاتمتحده علیه ایران موجب افزایش نااطمینانیها شده است. به گزارش یورو استات، ۲۲ کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل سطح دستمزد در قانون کار خود هستند و تنها کشورهای دانمارک، ایتالیا، قبرس، اتریش، فنلاند و سوئد در خصوص سطح دستمزد، یک سطح حداقلی را در نظر نگرفتهاند. از سوی دیگر، این گزارش به بخشی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای آفریقایی اشاره میکند که بازارشان با رکود مواجه است و همین موضوع موجب کاهش قدرت خرید مردم و عقب ماندگی دستمزد شده است. بوده است. در اتحادیه اروپا حداقل سطح دستمزد در لوکزامبورگ ۷ برابر دستمزد در بلغارستان بوده است، با این حال با توجه به هزینههای بالای زندگی در اروپای غربی، اختلاف چندانی در قدرت پس انداز ساکنان این دو کشور با یکدیگر وجود ندارد.

این مدیریت در چارچوب فرهنگ، باورها، ارزش ها و معیارهای جامعه از علم اقتصادی برای نائل آمدن به اهداف اقتصادی استفاده می کند. نظریه های اقتصادی در بخش علم تلقی کردن اقتصاد جای می گیرند؛ در حالی که بخش دیگر اقتصاد، نظام اقتصادی است. دلیل دیگر شاید به نوعی ناشی از ترسی باشد که اغنیاء جامعه به آن دچارند. در نظام اقتصادی، دولت ها، مدیریت اقتصادی جامعه را در دست میگیرند. اقتصاد مدیریت درواقع کاربرد نظریه های اقتصادی و روش شناسی برای حل مسائل تصمیم گیری است و روش شناسی نیز شناسایی و انتخاب راهکاری از میان راهکارها در چارچوب منابع، زمان، توانمندی، شرایط و امکانات برای دستیابی به هدف ها و حل مسائل تصمیم گیری است. اقتصاد مدیریت،حقیقت بسیاری از نظریه های اقتصادی را با کاربردی کردن آنها جهت هدایت مسائل و شرایط واقعی بنگاه های اقتصادی نشان میدهد. این موضوع به این شکل مطرح شده IUCN در برنامه جهانی مراقبت از زمین است که ما نیازمند توسعه ای هستیم که هم مردم مدار یعنی معطوف به بهبود شرایط انسانی و هم مبتنی بر حفاظت از محیط زیست یعنی حفظ تنوع و قدرت تولید طبیعت باشد. با توجه به این که فقر جوامع محلی میتواند منجر به رویکرد آنان به برنامه ریزی غیراصولی و خارج از اصول مدیریتی صحیح از هر یک از منابع فوق گردد، لذا رشد اقتصادی به عنوان تنها راه مقابله با فقر و به تبع آن تنها راه تحقق اهداف توسعه زیست محیطی تلقی میشود و در گرو همین وابستگی متقابل اقتصاد و محیط زیست است که توسعه پایدار معنا مییابد.

در حال حاضر بورس آمریکا و اروپا با رشد کم رمقی همراه هستند. خواهد گذاشت. به دنبال رشد چشمگیر اقتصاد اروپا در سال 2017، صادرات اقتصادهای منطقه یورو افت قابل توجهی پیدا کرد که بخشی از آن به دلیل ضعف مبادلات تجاری درون منطقه یورو بوده که موجب تشدید جو ضعیف حاکم بر این منطقه پولی شده است. به علت افت مصرف شخصی و صادرات بوده است. به گفته بلومبرگ تاکنون این ویروس بیش از ۴۸۰۰ نفر را مبتلا کرده و جان بیش از 250 نفر را گرفته است. سی ان بی سی از تحت تاثیر قرار گرفتن توافق تجاری بین چین و آمریکا گفته است. در اقتصاد خرد، مبحثی از علم اقتصاد معرفی می شود که به مطالعه رفتار و کردار انفرادی انسان ها و سازمان هایی می پردازد که در خدمت تولید، توزیع و مصرف قرار دارند. اساسا اقتصاد کلان به مبحثی از علم اقتصاد اطلاق می شود که به مطالعه رفتار و کردار کل انسان ها وسازمان هایی می پردازد که درخدمت تولید، توزیع و مصرف قرار دارند.

تحلیلگران و اقتصاددانها در حال پیش بینی یک رکود برای 2020 بودند. بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانها سال 2020 را سال رکود پیش بینی میکردند اما حالا با فراگیری ویروس کرونا به نظر میرسد این رکود خیلی سریع تر و با شدت بیشتری در حال اتفاق افتادن است. از سوی دیگر پتانسیل زوال سریع جو حاکم بر بازار همچنان وجود دارد که بر نحوه اختصاص پورتفوی تاثیر گذاشته و باعث میشود سرمایهگذاران بهخصوص در اقتصادهای آسیبپذیر از داراییهای پرریسک اجتناب کرده و به سمت داراییهای امن نظیر طلا و سکه بروند. تعامل بخش های چهارگانه اقتصادی در اقتصاد کلان آن چنان وضعیت فراگیری به وجود می آورد که علاوه بر جلب بسیاری از نظریات افراد، تاثیر بارزی بر زندگی آحاد تشکیل دهنده جامعه اقتصادی می گذارد؛ ازاین رو حوزه فعالیت و سازو کارهای اقتصاد کلان، به علت فراگیری، به افق زمانی بلند مدت بسط می یابد و سایه خود را بر ساز و کارهای متغیرهای اقتصاد خرد و پهن می کند. اقتصاد کلان،مطالعه رفتار کل مولفه های اقتصادی جامعه است که اجزای بخش های آن را خانوارها،بنگاه های اقتصادی ، دولت و در نهایت بخش بین الملل شکل می دهد.

تهدیدی که ممکن است موجب طغیان فقرا علیه اغنیاء باشد و سلسله مراتب اجتماعی و سلسله مراتب قدرت جهانی را به هم بریزد. فقروتخریب محیط زیست که به واسطه فرآیند توسعه ایجاد میگردند، متقابلاً بر یکدیگر تاثیر میگذارند تا جهانی وحشتناک و مملو از مخاطره بوجود آورند، به گونه ای که در این جهان هم مردم روستایی و هم شهری به دام میافتند. مشاهده فقر احساس ترحم را در افراد بوجود میآورد و این یکی از دلایل توجه به فقر است. دلایل توجه به فقر را در چند چیز میتوان دید: یکی دلیل اخلاقی است که توسط ادیان و مذاهب مختلف بر روی آن تاکید شده است. به نظر میرسد که دلیل دیگری را هم برای توجه به فقر میتوان یافت که عبارت است از تاثیرات محیط زیستی فقر. اصل توسعه پایدار از آن به بعد و بواسطه پیگیریهای سازمان ملل پیشرفت محسوسی یافته است.استراتژی جهانی حفاظت از محیط زیست، سه هدف را برای حفظ محیط زیست برمیشمارد. در اتحایه اروپا، بیثباتی جهانی همچنان تولید را به عقب خواهد راند اما این امر تا حدودی توسط رشد مداوم در هزینه مصرفکنندگان متعادل خواهد شد و باعث افزایش جزئی تولید ناخالص ملی از ١.۴درصد در ٢٠١٩ به ١.۶درصد در ٢٠٢٠ خواهد شد.

در حالی که برطرف شدن سریع مشکلات جهانی میتواند موجب احیای اعتماد کسب وکارها شده و فضای حاکم بر سرمایهگذاری را تقویت کند، اما تراز ریسکهایی که چشمانداز اقتصاد جهانی را احاطه کردهاند همچنان رو به پایین است، بدین معنا که در مجموع ریسکهایی که موجب افت میشوند از ریسکهایی که موجب صعود میشوند بیشتر است. آفریقا دههای نزدیک به رکود در سرانه تولید ناخالص ملی را تجربه کرده و بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان هنوز هم از اثرات رکود قیمت کالا در سالهای ٢٠١۴ تا ٢٠١۶ رنج میبرند که این امر منجر به ضرر و زیان مداوم در تولید و ایجاد مشکلات در کاهش فقر شده است. رشد سرانه تولید ناخالص ملی عاملهای مهم پایداری و رفاه را ندارد. پیشبینی میشود در چین رشد تولید ناخالص به تدریج از ۶.١درصد در ٢٠١٩ به ۶.٠درصد در ٢٠٢٠ و ۵.٩ درصد در ٢٠٢١ تعدیل پیدا کند که این امر توسط سیاستهای پولی و مالی سازگارتر پشتیبانی میشود. در منطقه یورو نیز پیشبینی میشود با توجه به عملکرد فراتر از پتانسیل اقتصاد این منطقه، تورم اساسی به تدریج از 2 /1 درصد در سال 2018 به حدود دو درصد در سال 2022 برسد.

با توقف مسافرتها خسارت زیادی به اقتصاد کشورها وارد خواهد شد. پیشرفت پایدار برای کاهش فقر نیازمند افزایش قابل توجه در رشد بهرهوری و تعهدات استوار برای مقابله با سطح بالای نابرابری است. این امر نیازمند اصلاح گسترده در بخش انرژی است که درحال حاضر حدود سهچهارم گازهای گلخانهای جهان را تشکیل میدهد. جدا از تولید ناخالص ملی، سایر اقدامات رفاهی جزئیات بیشتری را در برخی نقاط جهان ارایه میدهند. به طور کلی افق زمانی کاربرد اندیشه های مطرح در اقتصاد خرد، کوتاه مدت است و برای تعمیم آن به بلند مدت، به اقدامات بنیادی نظریه های اقتصاد کلان نیاز است. توانمندی مدل سازی در اتخاذ تصمیماتی است که به تحقق هدف های سازمان منجرمی شود. در همین یک هفته اخیر بازار ارز شاهد تغییراتی بود که براساس آن دلار جان دوباره ای گرفت. رشد اقتصادی آمریکا در بلندمدت 2درصد خواهد بود. البته محرکهایی نظیر عدم توافق در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تداوم آمار ضعیف اقتصادی و نااطمینانی مالی بلندمدت و همچنین افزایش بازده اوراق قرضه در ایتالیا میتواند اثرات سرریز نامطلوبی برای اقتصادهای منطقه یورو داشته باشد. در این گزارش به افزایش تنشهای سیاسی بین کشورهای مختلف اشاره شده است که میتواند در نهایت به آشفتگی اقتصادی بخشی از کشورهای جهان منجر شود.

اغلب فقرا در نقاطی از جهان زندگی میکنند که با یک محیط زیست تخریب شده مواجه هستند و در برخی موارد خود آنها در تخریب محیط زیست خود سهم اساسی دارند! فقر یکی از مخرب ترین عوامل محیط زیست است. به عمل میآورند و برای گریز از فقر به هر عمل مخرب و آلاینده زایی دست میزنند. همزمان با آن، تعداد مردمیکه در فقر شدید به سر میبرند، در برخی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا و برخی از مناطق آمریکای لاتین و آسیای غربی افزایش داشته است. در سطح کلان، کشورهای فقیر عموماً صادر کننده موادخام طبیعی هستند و یا به علت ضعف تکنولوژیک و سیاستهای خاص کشورهای صنعتی، صنایع آلاینده زای فراوانی دراین کشورها مشغول به کارند. اقتصاد جهان نگران تاثیر کروناست باید دید در سال 2020 این ویروس چگونه میتواند بر روند رشد یا کاهش این اقتصاد تاثیر گذار باشد. تضعیف بازار در دو فصل اول 2020 روی خواهد داد و بعد از آن قیمتها به ثبات رسیده و یا حتی برای برخی کالاها، قیمت در نیمه دوم سال افزایش خواهد داشت. در عین حال پیش بینیها حکایت از کاهش رشد اقتصادی در شرق آسیا در سه ماهه اول 2020 دارد.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب