مشکل اقتصاد ایران کجاست؟

این یعنی جامعه ایرانی با این طرز تفکر اداره اقتصاد کشور خو گرفته است و به سایت atlasmarketing این اعتقاد دارد. استفاده از شاخص قدرت خرید معمولا برای مقایسه یک سبد در کشورهای مختلف استفاده میشود؛ اما در برخی موارد کل اندازه اقتصاد را با این شاخص تخمین میزنند تا به نوعی قدرت خرید هر اقتصاد را در مقایسه با کشورهای دیگر بسنجند. به همین خاطر است که شاخصهایی مثل تولید ناخالص داخلی را تقسیم بر جمعیت هر کشور میکنند و در نتیجه حالت «سرانه» آن را به عنوان یک شاخص بسیار ساده رفاه استفاده میکنند. تبدیل ساده تولید ناخالص داخلی با واحد پول داخلی به دلار، به کمک نرخ ارز بازار این مشکل را دارد که عملاً فرض میگیرد تمام اجزای تولید کشور در بازار جهانی و با نرخ دلار قابلیت مبادلهشدن دارند. البته این رقم بیشبرآوردی دارد؛ چرا که نسبت به مساله ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد ایران بیتوجه بوده و به همین دلیل در رتبهبندی بانک جهانی ایران چنین رتبهای را ندارد. به بیان دیگر در این دهه گمشده، اقتصاد ایران بیش از قبل از قافله رشد جهانی عقب مانده و نزول کرده است. ایران با داشتن جمعیتی برابر با ۱.۱ درصد از دنیا، حدود یک درصد از ارزش افزوده دنیا را تولید میکند.

چرا بنیه اقتصادی ما ضعیف است؟ اما مقامات و صاحبان قدرت در این کشور به دنبال رانتپاشی هستند؛ و بعد فساد است که اتفاق میافتد و البته برخی افراد از این مسائل موجود منتفع میشوند. وی افزود: پس از امتیاز بندی اولویت ها، مراحل اولیه استقرار چرخه بهره وری در این شرکت انجام و به مدیریت گازرسانی بعنوان متولی این امر در شرکت ملی گاز ایران ارسال گردیده تا سایر مقدمات این موضوع فراهم شود. مطابق بند «الف» ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرایی برای محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد، باید ضمن اجرایی کردن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه و واحدهای تحت پوشش خود، تمهیدات لازم برای عملیاتی کردن این چرخه با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری فراهم و گزارش سالیانه خود را به سازمان ارائه کنند. به گزارش جام جم آنلاین ایلام، محمد مالمیر گفت: به منظور استقرار این چرخه مشتمل بر ماده 3 و 5 قانون برنامه ششم توسعه کشور و راهنمای اجرایی ابلاغی از سوی سازمان ملّی بهره وری، این شرکت اقدام به تشکیل کمیته بهره وری و تعیین گامهای مسئله شناسی شاخص های آن نموده است. رویداد۲۴ فاطمه پهلوانی امروز در نشست خبری به مناسبت روز ملی بهره وری، با اشاره به استقرار چرخه بهره وری در دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: نقطه ضعف ماده ۵ برنامه ششم که به استقرار چرخه بهره وری در دستگاههای اجرایی اشاره دارد، زمانبندی آن است.

از طرف دیگر مشاهده روند طیشده رتبه ایران نشان میدهد حتی با معیار تولید ناخالص داخلی کل هم وضعیت ایران نزولی بوده و اکنون کمتر از یک درصد از ارزش افزوده ایجادشده در دنیا، سالانه در ایران تولید میشود. یک دلیلش سیاست های مخربی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی است، آن قدر این مسئله به اقتصاد کشور صدمه زده که به باور من کم از تحریمها نداشته است. تین نیوز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان موفق به کسب رتبه عالی در فرآیند پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در میان دستگاه های اجرایی استان طی سال ۹۸ شد. آیین نامه اجرایی استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور را محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش برنا؛ رسیدگی به مسائل پرستاران مسئله امروز و دیروز نیست بلکه در ایام کرونا هر لحظه باید در راستای تقویت سیستم خدماترسانی اقدامات مناسب را لحاظ کرد.

این شاخص هم البته شاخص کاملی نیست و نقصهای خود را دارد اما احتمالاً بهترین شاخص خلاصه و مفید از وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. اینک شواهد نشان میدهد صندوق بینالمللی پول همین رتبه را برای ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در نظر گرفته است. حتی مقرراتزدایی در کشور انجام نمیشود و بر تورم مقرراتی ظرف سالهای گذشته افزوده شده است؛ بنابراین اگر معضل مجوزها رفع شود، و برای رفع تورم هم راهکارهایی جدی در نظر گرفته شود، من امیدوارم که رشد اقتصادی ما به تدریج روند رو به افزایشی داشته باشد. اگر به تجربههای روزمره مردم هم رجوع کنیم، متوجه خواهیم شد که این رتبه و این شاخص به احساس مردم نسبت به اقتصادی که در آن زندگی میکنند بسیار نزدیکتر است. اما اگر سوال را به این تغییر دهیم که هر کدام از ارزشافزودههای تولید در داخل ایران، معادلشان در آمریکا چند دلار ارزش دارند، شاخص معقولتری برای مقایسه میان کشورها به دست میآید. اما همانطور که در ادامه خواهیم دید حتی چنین مقایسهای نیز معیار بهتری برای رفاه کشورها نیست و به همین دلیل نباید از رتبه ۲۰ اقتصاد کشور چندان خوشحال باشیم. استفاده از شاخص برابری قدرت خرید (PPP) باعث میشود این موارد در نظر گرفته شوند و در نتیجه مقدار حاصل، نمود بهتری از ارزش کل تولید کشورها باشد.

این اقتصاددان اظهار کرد: اما کاهش تورم فقط برای اقتصاد کافی نیست و رشد اقتصادی هم باید افزایش پیدا بکند. خبرگزاری آریا – پروژه پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در سطح شرکت پیرو دستور مدیر عامل شرکت با هدف افزایش ارزش افزوده و کاهش هزینه عوامل تولید، در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات سهامداران شرکت، بر پایه مطالعات انجام شده توسط مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع و بهره گیری از نظرات دکتر جعفر عسکری مشاور سازمان مدیریت صنعتی، تعریف و در چهار مرحله درحال پیگیری می باشد . در نهایت با درنظرگرفتن رتبه ایران بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه که برابر با ۸۲ است، مشخص میشود که جایگاه رفاه ایرانیان نسبت به وضعیت اکثر کشورهای جهان بسیار پایینتر است. در دهه نود شمسی که اقتصاد ایران مدام درجا زده و رشد ناچیزی داشته است، جهان در حال رشد بوده است. همین باعث شده تا صنایع روغن کشی و تولید خوراک دام و طیور در کشور رشد نکنند و سرکوب بشوند.

او افزود: بهعنوان مثال ما یک کیلومتر راهآهن مدرن نداریم، اما در تمام این سالها سعی کردیم که درآمد حاصل از فروش نفت را صرف واردات خوراک دام و طیور و روغن نباتی بکنیم. یکی از آن راهکارها یک بسته است که باید با هم انجام بشود و یکی از محورهای آن، تفکیک بودجه ارزی و ریالی است. ایسنا/لرستان نائب رئیs اتاق بازرگانی ایران گفت: از نظر عمده فعالان بخش خصوصی و طیف وسیعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد و کسب و کار، امالمصائب اقتصاد ایران و علتالعلل مشکلات آن، چرخه معیوب خطرناکی است که میان ضعف بهرهوری و بیانگیزگی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است. نمیتوان لهستان با جمعیت ۳۷ میلیون را با ایران ۸۴ میلیونی مقایسه کرد و خوشحال بود که یک رتبه از ایران پایینتر است! چون روشی که ما با دنیا تعامل میکنیم یک روش مخرب برای خودمان است. سعدوندی تأکید کرد: تا وقتی که مکانیسمهای داخلی اقتصاد مثل معضل انحصارات و مجوزها و پولسازی کسری بودجه و تبدیل درآمد نفت به تورم ادامه پیدا کند امیدی نمیرود که با لغو تحریمها وضعیت ما بهتر شود. متأسفانه مهمترین عامل بیکاری و رکود در کشور، معضل مجوزها است. بنابراین استناد برخی رسانهها به رتبه تولید ناخالص داخلی ایران در جهت عدم اثرگذاری تحریمها، از چند جهت گمراهکننده است؛ از طرفی شاخص مناسب سنجش رفاه و وضعیت کلی اقتصاد هر کشور، سرانهشده تولید ناخالص داخلی است که در واقع درآمد کل را با جمعیت تعدیل میکند.

او افزود: اگر در داخل قوی میشدیم تحریم هم اصلاً اعمال نمیشد و یا تحریمها مؤثر نبود. پنجاه سال است درآمدهای نفتی را صرف ایجاد بیماری هلندی و تورم در اقتصاد کشور کرده ایم؛ بنابراین به محض اینکه درآمدهای نفتی برگردد مجدداً تورم افزایش پیدا میکند یا اینکه کالاهای خارجی وارد کشور میشود و بخش تولید کشور صدمه میبیند، ولی راهکار برای این مسئله وجود دارد. همه اینها طرز فکر مشابهی درباره اقتصاد کشور دارند که این طرز فکر بسیار مخرب است و از زمان هویدا تا امروز هم ادامه پیدا کرده است. چه افرادی که در مصدر امور هستند، چه افرادی که منتقد دولت هستند و چه اپوزیسیون خارج از کشور. به گزارش مشرق، در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضای دولت با صدور مجوز برای استفاده مرکز آمار ایران از ریزداده ها و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کردند. به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، براساس نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک صنعت و معدن به عنوان الگوی نمونه برای سایر بانکهای دولتی در زمینه ارتقای بهره وری معرفی شد و در این ارتباط، دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک پیامی را بدین شرح صادر کرد:در محیط رقابتی امروز، موفقیت سازمانها در گرو افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه سازمانها میباشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛”بهرهوری” به معنی استفاده مؤثر و کارآمد از ورودیها یا منابع برای تولید محصول یا ارائه خروجیها (خدمات) است که خود را به صورت ارزش افزوده نشان میدهد. به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه پهلوانی چهارشنبه شب در جلسه هماندیشی با اساتید دانشگاه که با محوریت ضرورت توجه دانشگاهیان و بنگاههای اقتصادی و دانش بنیان به موضوع بهرهوری در پارک علم فناوری استان هرمزگان برگزار شد اظهار داشت: یکی از نمونههای رویکرد دانش بنیان ارائه المانها و نمادهایی است که باعث توسعه فناوری در کشور خواهد شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا«حمیدرضا متین» در گفت و گو با خبرنگار رودآور، گفت: در چند سال اخیر با اقبال سرمایه گذاری خوبی در استان روبرو بودیم به طوری که برای بهره برداری از 30 طرح مهم و بزرگ گام نخست را در سال 92 برداشتیم و از این تعداد 15 طرح به بهره برداری رسید و سه طرح دیگر هم در سال جاری افتتاح می شود. همانطور که نمودار زیر نشان میدهد حتی با معیارقراردادن تولید ناخالص داخلی، سهم ایران نسبت به کل دنیا در چهل سال اخیر کاهشی بوده است و به ویژه در دهه اخیر، در حدود یک درصد قرار گرفته و ثابت مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رویا طباطبایی ظهر چهارشنبه در همایش ملی تعامل بین صنعت و دانشگاه در لرستان در سخنانی بر ضرورت توجه به دانشگاه بهره ور، اثر بخش و آینده نگر تاکید کرد و اظهار داشت: در غیر اینصورت به وظایفی که بر عهده این نهاد گذاشته شده عمل نمی شود. اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فاطمه پهلوانی رییس سازمان ملی بهره وری ایران در نشست خبری که در سازمان مذکور در خصوص تصویب آیین نامه اجرایی بند د تبصره21 قانون بودجه 1399برگزار شد، گفت: آیین نامه مذکور تقریبا از اردیبهشت ماه سال جاری به سازمان اداری و استخدامی ارسال شد اما با توجه به تعدد بخشنامهها و دستورالعملهای موجود در هیئت دولت در نهایت آیین نامه مذکور در نیمه شهریور ماه تصویب شد. وی افزود: در ماده پنج برنامه ۶ توسعه وظایف دستگاههای مختلف و سازمان ملی بهرهوری درخصوص رشد بهرهوری، نقشهایی مشخص شده است و دستگاهها موظف هستند که در مدت ۶ ماه برنامههای بهرهوری خودرا پیادهسازی و اجرا کنند.

بورسان: اخیراً برخی رسانهها آماری را منتشر کردهاند با عناوینی مانند این که ایران با وجود تحریمها در رتبه بیستم تولید ناخالص داخلی دنیا قرار گرفته است؛ خبری که گویا مدعی است اقتصاد ایران، علی رغم سختیهایی که طی سالهای اخیر احساس کردهایم، هنوز هم جایگاه مهمی در دنیا دارد. رئیس سازمان ملی بهرهوری با اشاره به اینکه رشد بهرهوری در سال 97 بالغ بر منفی 6.12 درصد بوده است، گفت: با نفت اقتصاد مقاومتی محقق نمیشود. نخست تکالیف قانونی که بر عهده سازمان ملی بهرهوری بوده و دیگر وظایف ذاتی سازمان که به عنوان متولی حرکت ملی بهرهوری در کشور تعریف شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهرهوری با اشاره به روز بهرهوری به عملکرد اجرای ماده ۵ قانون برنامه ششم در دستگاههای اجرایی اشاره کرد و اظهارداشت: در حال حاضر برای این ماده قانونی گامهایی پیش بینی شده که برای آن دستاوردهایی در نظر گرفته شده و دستگاههای اجرایی ملزم بودن در مهلت های مقرر آن را انجام دهند. رئیس سازمان ملی بهرهوری گفت: بهره وری نیروی کار در دستگاههای دولتی قابل سنجش نیست و نمی توان اکنون آمار خاصی ارائه کرد چرا که چرخه بهرهوری استقرار نیافته است.

من معتقد هستم با دنیا باید بهترین رابطه را داشته باشیم، اما در نهایت این تحریمها نبوده و نیست که مشکلات اقتصادی ما را ایجاد کرده، بلکه طرز فکر کل جامعه ایرانیِ داخل و خارج کشور عامل اصلی معضلات اقتصادی بوده است. چنانچه وقتی برجام امضا شد به صورت ظاهری نرخ رشد اقتصادی چند درصدی رشد کرد، ولی برای مردم توضیح داده نشد که این نرخ رشد اقتصادی ۱۲ درصدی فقط و فقط به خاطر افزایش فروش نفت بوده است. او اضافه کرد: بخش بزرگی از نقدینگی توسط بانکهای تجاری خلق میشود و در اختیار افرادی قرار میگیرد که این افراد متاسفانه اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود نمیکنند؛ بنابراین باید نظارت خیلی جدیتری بر کل نظام بانکی صورت بگیرد و نهادهای جدید نظارتی به وجود بیاید. باید معضل مجوزها به صورت جدی و ریشهای برای همیشه حل بشود. فعلاً که عزم جدی در زمینه حل معضل مجوزها در کشور دیده نمیشود. علی سعدوندی اقتصاددان در گفتگو با فرارو درباره اولویتبندی چالشهای اقتصادی کشورگفت: اولین معضل اقتصاد کشور، تورم است. «بهروز محمدی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص استقرار چرخه بهرهوری دستگاههای اجرایی، گفت: استقرار شبکه چرخه بهرهوری تکلیف قانونی است که در ماده ۵ برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده و دستگاههای اجرایی موظف شده اند، استقرار چرخه بهرهوری را در دستور کار خود قرار دهند.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب