نقش انطباق در امنیت سایبری

ا،امات انطباق باعث می شود ،ب و کارها و وب سایت ها برای مشتریان ایمن تر و کمتر در برابر حملات آسیب پذیر باشند. انطباق همچنین آنها را به ابزارهایی مجهز می کند تا در صورت موفقیت یک حمله به ویژه پیچیده، با نقض ها مق، کنند. این نیز باعث صرفه جویی در مشکلات زیادی برای تنظیم کننده می شود، اما مزایای آن برای سازمان مشهود است.

نکته دیگری که به نفع انطباق است این است که نقض داده ها به ندرت رویدادهای مجزا هستند. معمولاً تأثیر بارش برف را در حملات سایبری خواهید دید. یک نقض داده که ممکن است در ابتدا بی ضرر به نظر برسد می تواند به راحتی به یک حمله همه جانبه به یک تجارت تبدیل شود که می تواند مسیر ،ب و کار ذکر شده را کاملاً تغییر دهد.

رعایت امنیت سایبری صرفاً مجموعه قو،ن بیهوده ای نیست که توسط نهادهای نظارتی تحمیل شده است. آنها هدف آشکاری دارند که به نفع هر دو طرف است، نه فقط تنظیم کننده.

یک چارچوب دقیق برای عملکرد و تحقق اه، امنیت سایبری برای ایمن ، فضای سایبری برای کاربران، سازمان‌ها، ،ب‌وکارها و غیره ضروری است. این مقررات فضای سایبری را از طریق انطباق، انعطاف‌پذیر، قابل اعتماد و منسجم می‌سازد. رعایت امنیت سایبری ضروری است زیرا به روش های م،اداری به ایمنی فضای سایبری کمک می کند.

انطباق با امنیت سایبری یک روش مدیریت ریسک است که ریشه در رویه‌های اداری دارد. این بر اساس اقدامات و کنترل های امنیتی از پیش تعریف شده و پذیرفته شده جمعی برای افزایش محرمانه بودن داده ها است. به زبان ساده، انطباق با امنیت سایبری یک رویکرد مدیریت ریسک یکنواخت و جه، ایجاد می کند که مطابق با مقامات نظارتی و قو،ن است. هدف اصلی آن برآورده ، ا،امات مدیریت داده و حفاظت است که توسط افرادی که در فضای سایبری فعالیت می کنند به اشتراک گذاشته شده است. استانداردهای صنعت برای امنیت سایبری از طریق این سیستم‌های انطباق ایجاد می‌شوند که مشتریان می‌توانند از آن برای ارزیابی قابلیت اطمینان ابزاری ارائه خدمات رضایت‌بخش استفاده کنند.

به ،وان مثال، انطباق با امنیت فناوری اطلاعات به کاربران کمک می کند تا با کمک به نظارت مستمر و فرآیندهای ارزیابی دستگاه ها و ش،ه ها، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری سیستم را به حدا،ر برسانند. انطباق همچنین انسجام با ا،امات انطباق با امنیت سایبری نظارتی را تضمین می کند. به طور خلاصه، انطباق، سازمان ها را قادر می سازد تا خطرات موجود را تجزیه و تحلیل کنند، سیستمی را برای محافظت از داده های حساس و برنامه عملیاتی را در صورت بروز نقض اجرا کنند. انطباق با ارائه یک راهنمای واضح در مورد چگونگی محافظت از سازمان شما و حضور سایبری آن با ،یب بهترین شیوه‌های امنیتی در سازمان، تمام کار سخت امنیت سایبری را از بین می‌برد.

چرا انطباق برای امنیت سایبری مهم است؟

یکی دیگر از مزایای پیروی از ا،امات نظارتی اجتناب از آن است مجازات ها که با نقض اطلاعات همراه است. وقتی مشخص شود که عدم تدابیر امنیتی از سوی سازمان دلیل تخلف است، معمولاً سازمان جریمه می شود. سازمان‌ها مرتباً جریمه می‌شوند زیرا اطلاعات مشتریانشان از طریق یک نقض داخلی یا خارجی افشا می‌شود.

در حالی که این جریمه ها به ،وان یک درس پرهزینه در امنیت سایبری عمل می کنند، اما این پیام را به سایر سازمان ها نیز می دهند که رعایت آنها برای امنیت سایبری ضروری است و پیروی از دستورالعمل ها در دراز مدت به نفع سازمان خواهد بود.


منبع: https://di،alagencynetwork.com/the-role-of-compliance-in-cybersecurity/

انطباق در مورد امنیت سایبری مبتنی بر مجموعه‌ای از قو،ن و مقررات است که حیاتی‌ترین سیستم‌ها و پروتکل‌هایی را که داده‌های حساس مشتریان را جمع‌آوری، ایمن و مدیریت می‌کنند، بررسی می‌کند. قو،ن و مقررات حفاظت از داده ها برای ایجاد دفاع سایبری قوی اساسی هستند. از آنجایی که این مقررات از بهترین شیوه های صنعتی استفاده می کنند، در صورت پیروی از قو،ن بسیار بعید است که با خطا در سیستم مواجه شوید. این دستورالعمل‌ها به سازمان‌ها در ارزیابی ریسک، اشاره به نقاط ضعف و ارائه راهنمایی برای رفع مشکل در چارچوب امنیت سایبری کمک می‌کند.

گزارش Deloitte نشان داده است که 59٪ از مشتریان فکر می کنند که یک ش،ت داده به شدت بر احتمال ترجیح آنها برای سازمان تأثیر می گذارد. در مقایسه، اگر سازمان به سرعت این مشکل را حل کند، 51 درصد از مشتریان سازمان را برای نقض داده‌ها بهانه می‌کنند. حتی اگر بی،ه اخیر برای ،، که ارزش واقعی انطباق را در امنیت سایبری نمی دانند دلگرم کننده به نظر برسد، همه صاحبان مشاغل باید در نظر داشته باشند که همیشه باید دفاع را قبل از حملات امنیت سایبری در اولویت قرار دهند. به همین دلیل است که ما چنین چیزی را دیده ایم افزایش استفاده از VPN ها و آنتی ویروس ها در سازمان ها اگر نقض داده اتفاق بیفتد، گزینه‌های کنترل آسیب بسیار محدود هستند و گزینه‌های موجود معمولاً کمتر از حد مطلوب هستند. هنگامی که آسیب وارد شد و نقض داده تایید شد، جلوگیری از سوء استفاده اشخاص ثالث از داده های گفته شده تقریبا غیرممکن است.

انطباق چگونه ایمنی سایبری را تضمین می کند؟

برخی تصمیم می گیرند ا،امات انطباق را به ،وان یک تعهد ببینند. اما برای ا،ر متخصصان صنعت، رعایت موارد زیر است کلیدی برای جلوتر ماندن از بازیجلوگیری از حملات بی‌ثبات‌کننده و داشتن دست بالا در هنگام گشت و گذار در فضای سایبری و ارائه امنیت سایبری که شایسته مشتریان است. قبل از اینکه به بررسی دقیق نقش انطباق بپردازیم، اجازه دهید منظور از انطباق در امنیت سایبری را تعریف کنیم.

انطباق در امنیت سایبری چیست؟

رعایت ا،امی است زیرا بسیاری از سازمان‌ها اهمیت امنیت سایبری را نادیده می‌گیرند و از این رو مشکلات بیشتری را برای خود در آینده ایجاد می‌کنند. انطباق یک مزیت نسبت به ،، است که می خواهند از آسیب پذیری موجود در فضای مجازی سوء استفاده کنند.

انطباق سازمان ها را به سمت بهترین شیوه های امنیتی موجود و پروتکل هایی راهنمایی می کند که احتمال نقض داده ها را به حداقل می رساند. هنگام پیروی از رویه‌های انطباق، سازمان‌ها برنامه عملیاتی را نیز دریافت می‌کنند که می‌توانند در صورت نقض آن دنبال کنند. این پروتکل پس از نقض پیامدها را به اطلاع می‌رساند و سپس بر طرف‌های آسیب‌دیده تأثیر می‌گذارد.

امنیت سایبری یک سیستم پیچیده و در عین حال ضروری است – سیستمی که نیاز به قو،ن، محدودیت‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مشخصی دارد.

نقض داده ها رایج است و عواقب آن اغلب توسط خود ،ب و کارها نادیده گرفته می شود یا به شدت نادیده گرفته می شود. در حالی که خطرات فوری نقض داده ها واضح است، شرکت ها عواقب بلندمدتی از جمله شهرت نام تجاری لکه دار و کاهش اعتماد مشتریان خود دارند. بازگشت از یک رسوایی نقض داده ها برای ،ب و کارها آسان نیست، به خصوص که افراد بیشتری با عواقب احتمالی نقض داده ها آشنا می شوند.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب