چگونه آژانس ها می توانند بیشترین ارزش را از روابط سازنده دریافت کنند

سازندگان بزرگ‌تر احتمال کمتری دارند که به برندها و آژانس‌ها اجازه دهند مالک محتوا باشند، به همین دلیل است که کار با اینفلوئنسرهای ،د اغلب جذاب‌تر است.

ردیابی تجزیه و تحلیل سازندگان

مشتریان برای پیشنهاد مطابقت من، برای پیام‌رس، و مخاطبان خود به آژانس‌ها متکی هستند و زم، که روابط خوبی با بسیاری از سازندگان داشته باشید بهتر می‌تو،د این کار را انجام دهید. وقتی در کمپین‌های بسیاری با سازندگان ی،، کار می‌کنید، پایه‌ای از احترام متقابل ایجاد می‌کنید و س، کار یکدیگر را درک می‌کنید. این به شما امکان می دهد نتایج بهتری ارائه دهید و کمپین های سازنده را سریعتر و آسان تر در آینده راه اندازی کنید.

با سازندگان به ،وان شریک رفتار کنید

از آنجایی که آنها قبلاً توانایی‌های خلاقانه خود را نشان داده‌اند، می‌تو،د برای انجام این وظایف به سازندگان اعتماد کنید که در غیر این صورت ممکن است به آنها برون‌سپاری نکنید. به این ترتیب، می تو،د خود را آزاد کنید تا ،ب و کار خود را توسعه دهید، و کارکنان آژانس خود را برای وقف زمان بیشتری برای پرورش روابط با مشتری آزاد کنید.

به حدا،ر رساندن روابط سازنده برای موفقیت آژانس

به جای اینکه (فقط) با اینفلوئنسرها برای گسترش دسترسی خود از طریق حمایت از پست های آنها کار کنید، به همکاری با سازندگان برای تولید دارایی هایی فکر کنید که پس از آن صاحب آنها هستید و می تو،د از آنها در تبلیغات پولی برای مشتری برند خود استفاده کنید.

ثابت شده است که این رویکرد بیشترین تأثیر را با تعامل بین برندها و سازندگان دارد.

سازندگان و اینفلوئنسرها در فضاهای مشابهی فعالیت می کنند، اما هر تأثیرگذار خالق نیست، حتی اگر یک نفر بتواند هر دو باشد. درک تفاوت بین روابط سازنده و روابط تأثیرگذار مهم است زیرا آژانس ها در زمان های مختلف به هر دو نیاز دارند.

این دارایی ها می توانند بسیار ارزشمند باشند. می‌تو،د مکرراً از آن‌ها استفاده مجدد کنید و در بیشتر موارد، حتی برای پروژه‌های آینده با همان مشتری، آن‌ها را ویرایش کنید. برخی از آنها محتوای همیشه سبز خواهند بود، بنابراین مذاکره درباره مالکیت از ابتدا برای جلوگیری از اصطکاک در آینده ضروری است.

این باید واضح باشد، اما آژانس ها باید با علاقه و احترام واقعی به سازندگان نزدیک شوند. خلاقیت، صدای منحصر به فرد و تخصص آنها را بشناسید و با آنها به ،وان شرکای ارزشمند رفتار کنید. خطوط ارتباطی باز ایجاد کنید، به نظرات آنها گوش دهید و به آنها آزادی خلاقانه بدهید تا صدای معتبر خود را حفظ کنند.

لازم نیست همه چیز در مورد کمپین های تأثیرگذار یا تولید دارایی های صیقلی باشد. شما همچنین می تو،د سازندگان را به روشی مشابه با سایر انواع پیمانکاران استخدام کنید. از آنها بخواهید کارهای کوچکتری را که به تولید شما کمک می کند، انجام دهند، مانند تهیه تصاویر ثابت و کلیپ های کوتاه، ویرایش ویدیوهای طول، تر تا سوپرکات و غیره.

وقتی صحبت از توانایی آژانس ها برای ارائه کار با کیفیت برای مشتریان می شود، همکاری های بلندمدت چندین مزیت دارد، مانند افزایش آشنایی با پیام های برند، ارتباطات قوی تر با مخاطبان سازنده، و پتانسیل ایجاد محتوای مداوم.

زم، که آژانس Intersport از پلتفرم Popular Pays برای ارتباط با چندین سازنده برای کمپین United Healthcare استفاده کرد، این اتفاق افتاد. با تشکر از راه‌حل‌های پلتفرم برای اشتراک‌گذاری خلاصه‌های کمپین، ارتباطات تلفیقی و تأییدیه‌های دارایی، Allie Incaudo از Intersport گفت او توانست به طور موثر با سازندگان در مقیاس همکاری کند و به آنها آزادی عمل لازم برای تولید بهترین آثارشان را بدهد.

یک رویکرد استراتژیک برای ایجاد دارایی در نظر بگیرید

درست است، شراکت های محترمانه بر اساس یک رویکرد بلندمدت به روابط – درست مانند زندگی شخصی ما – ایجاد می شوند. اگر فقط در مورد یک کمپین صحبت کنید و سپس به سراغ شخص دیگری بروید، توسعه آن‌ها سخت است، بنابراین بهتر است آژانس‌ها به فکر کار طول، مدت با سازندگان باشند.

ارتفاع-صفحه-نمایش-مدیریت-پروژه
این ارقام نشان می‌دهد که بسیاری از آژانس‌ها در کار با سازندگان ارزش قائل هستند، اما هر رابطه سازنده و آژانس موفق نیست. من برخی از آنها را دیده ام که اوج گرفته اند و برخی سقوط کرده اند، اما هنوز تعداد زیادی از آنها نتایج متوسطی را به همراه دارد.

آژانس‌هایی که برندها را با سازندگان مؤثر مرتبط می‌کنند و کمپین‌های تأثیرگذار را مدیریت می‌کنند، می‌توانند شهرت خود را به‌،وان شرکای بازاریابی قابل اعتمادی که باعث رشد می‌شوند، تثبیت کنند، بنابراین تلاش زیادی برای ایجاد رابطه درست با سازنده وجود دارد. در اینجا برخی از بهترین رویکردهایی که در کارم مشاهده کرده ام در زمینه همکاری با برندها وجود دارد.

به دنبال روابط باشید، نه یک شبه

این ایده خوبی است که با چند سازنده مختلف در یک کمپین کار کنید، به خصوص اگر هنوز در حال ایجاد ش،ه های سازنده خود هستید. به این ترتیب می‌تو،د عملکرد دارایی‌های آنها را مقایسه کنید تا ببینید کدام سازندگان بیشترین تعامل را برای انواع مختلف محتوا یا کمپین ایجاد می‌کنند.

نیازی نیست که من به شما بگویم که KPI را برای هر کمپین سازنده تنظیم و ردیابی کنید و در مورد معیارهایی که برای نظارت بر موفقیت استفاده خواهید کرد توافق کنید. فراتر از تجزیه و تحلیل سخت برای انواع مختلف دارایی ها، پست ها و فرم های محتوا، آژانس ها باید تجزیه و تحلیل هایی را نیز بررسی کنند که سازندگان مختلف را با یکدیگر مقایسه می کند.

به طور مداوم با آنها درگیر باشید، بازخورد ارائه دهید و فرصت های جدید را با هم کشف کنید.

آ،ین اما نه کم اهمیت، وقتی صحبت از نحوه کار با سازندگان می شود، کمی خارج از چارچوب فکر کنید.

آژانس‌های بازاریابی می‌توانند زم، که توانایی خود را برای دستیابی به حدا،ر بازده برای بودجه یا هزینه‌های هدف برند ثابت کنند، جایگاهی برای خود ایجاد کنند. همیشه آسان نیست که بین ایجاد روابط بلندمدت قابل اعتماد با شرکای خلاق و تصمیم‌گیری استراتژیک در مورد بهترین راه‌ها برای استقرار نیروهای خالق خود قدم بردارید. آژانس هایی که این کد را ش،ت می دهند می توانند از رشد قابل توجهی برخوردار شوند.


منبع: https://di،alagencynetwork.com/،w-agencies-can-get-the-most-value-from-creator-relation،ps/

همانطور که در ما یافتیم، این مشارکت ها نیز به سرعت در حال افزایش محبوبیت بیشتری هستند نظرسنجی اخیر سازنده که 40 درصد از سازندگان نه تنها قراردادهای برند بیشتری را در سال گذشته امضا ،د، بلکه درآمد بیشتری نیز ایجاد ،د. علاوه بر این، گزارش اخیر State of Influencer Marketing نشان داد که 82 درصد از آژانس های بازاریابی و دپارتمان‌ها اکنون بودجه جداگانه‌ای برای اینفلوئنسر مارکتینگ دارند، در مقایسه با 77 درصد در سال 2022 و تنها 37 درصد در سال 2016. علاوه بر این، بیش از دو سوم بودجه کمپین اینفلوئنسر خود را در سال جاری افزایش دهند و تنها 7 درصد اعلام کرده‌اند که کاهش خواهند یافت. آی تی.

فعالیت بازاریابی اینفلوئنسر بیان اصلی روابط خالق و بازاریاب است و در حال رونق است.

bugherd-bug-tracking-tool-2023-in-page

سپس می تو،د مواردی را که برای مشتریان برند شما مؤثرتر هستند، دو برابر کنید.

از مهارت های خالق بیشتر استفاده کنید

خالقان و آژانس ها اساساً در نوعی همزیستی وجود دارند. سازندگان باید با آژانس ها کار کنند تا آنها را با مارک ها برای حمایت مالی مرتبط کنند، در حالی که آژانس ها برای گسترش دسترسی مشتریان برند خود به سازندگان متکی هستند.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب