3 نکته برای کمک به مدیریت موثر امور مالی کسب و کار کوچک

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اداره یک ،ب‌وکار کوچک، و اغلب نادیده گرفته می‌شود، مدیریت امور مالی است. با مدیریت مالی من،، می تو،د اطمینان حاصل کنید که ،ب و کار شما تا حد امکان کارآمد است. خوشبختانه، نکات ساده ای وجود دارد که می تو،د برای مدیریت امور مالی ،ب و کار کوچک خود، آنها را دنبال کنید. در اینجا چند نکته برای کمک به مدیریت موثر امور مالی ،ب و کار کوچک آورده شده است.

از نرم افزار استفاده کنید

اداره یک ،ب و کار کوچک می تواند یک کار ،ره آور باشد. بین مدیریت کارمندان، ارائه کالاها و خدمات، و بازاریابی، ممکن است احساس شود که صفحات زیادی برای چرخاندن وجود دارد.

به یک برنامه صورتحساب برای مشاغل کوچک نگاه کنید که می تواند به شما در رسیدگی به امور اداری به صورت ماهانه کمک کند. ممکن است ایده خوبی باشد که یک نمای کلی بصری از ،ب و کار خود ایجاد کنید که در آن تمام فرآیندهایی که در حال وقوع هستند را توصیف کنید. با تجسم این فرآیندها ممکن است یافتن راه های کارآمدتر برای ساختار شرکت آسان تر باشد. بر اساس این اطلاعات می تو،د ببینید که کدام جنبه از عملیات روزانه را می توان بهبود بخشید. در بسیاری از موارد، بررسی نرم افزارهای پیچیده ای که ممکن است به شما کمک کند، ممکن است مفید باشد. با استفاده از نرم افزار من، می توان فرآیندهایی مانند صورتحساب را کارآمدتر کرد. به یک نگاه کنید برنامه صورتحساب برای مشاغل کوچک که می تواند به شما کمک کند تا کارهای اداری را به صورت ماهانه انجام دهید. یک گزینه خوب می تواند برنامه متمرکز vcita باشد. از هر دستگاهی قابل دسترسی است. با پیگیری همه داده های مهم، زمان بیشتری برای فکر ، در مورد آنچه واقعاً مهم است، ی،ی مشتریانتان، خواهید داشت!

از ،ر مالیات استفاده کنید

احتمالاً تا به حال متوجه شده اید که مدیریت امور مالی ،ب و کار کوچک شما کار زیادی است. در واقع، می تواند آنقدر طاقت فرسا باشد که ممکن است به طور کامل از آن اجتناب کنید. اگر این به نظر شما می رسد، ممکن است بخواهید یک مشاور مالی استخدام کنید. مشاوران مالی به افراد و مشاغل راهنمایی مالی می کنند و در مورد سرمایه گذاری و برنامه ریزی بازنشستگی مشاوره ارائه می دهند.

یکی از مهم ترین جنبه های اداره یک ،ب و کار کوچک، استفاده از تمام ،رهای مالیاتی است که شما مستحق آن هستید. اگر خوداشتغال هستید، می تو،د بخشی از حق بیمه سلامت خود را به همراه سایر هزینه ها مانند مسافت پیموده شده و هزینه های سفر ،ر کنید. شما همچنین می تو،د هر گونه هزینه های مربوط به تجارت مانند تج،ات کامپیوتری و لوازم اداری را ،ر کنید. وقتی صحبت از مالیات می شود، مهم است که مطمئن شوید تمام اسناد لازم برای پشتیبان گیری از ،ورات خود را دارید. دانستن اینکه چه ،وراتی برای شما تعلق می‌گیرد می‌تواند به شما کمک کند از پرداخت مالیات در فصل مالیات اجتناب کنید. این می تواند میزان استرسی را که در زمان مالیات احساس می کنید کاهش دهد.

استخدام یک مشاور مالی را در نظر بگیرید

مشاوران مالی می توانند به شما در مدیریت امور مالی کمک کنند، بنابراین نیازی به این کار ندارید. مشاوران مالی نیز در مواقعی که به ،ی نیاز دارید تا ایده‌های خود را مطرح کنید، در کنار شما هستند.


منبع: https://di،alagencynetwork.com/tips-to-help-you-manage-your-small-business-finances-effectively/

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب