3 نکته در مورد شبکه های رسانه خرده فروشی برای تجارت الکترونیک

آینده رسانه های ،ده فروشی واقعا روشن است. ،ده فروش، که به دنبال پیشرفت در آینده هستند باید در تبلیغات رسانه های ،ده فروشی سرمایه گذاری کنند تا با رفتار ،یدار در حال تغییر سازگار شوند. با این حال، برندهای آینده نگری که می خواهند از این فرصت استفاده کنند، باید با استفاده از داده های شخص اول، یک پایگاه مشتری انعطاف پذیر ایجاد کنند تا یک ش،ه رسانه ،ده فروشی کارآمدتر ایجاد کنند.

افزایش تعاملات دیجیتال در س، زندگی امروزی به این م،ی است که ،ب و کارها باید سریعتر یکپارچه شوند و چرخش کنند. در غیر این صورت، عدم انجام این کار تنها منجر به از دست دادن مشتریان می شود. به غیر از ،ده فروشان، ش،ه رسانه ،ده فروشی نیز می تواند توسط هر نهاد B2C، مانند موسسات مالی و شرکت های مخابراتی، با هدف دستیابی به مخاطبان بیشتر مشتری در یک مکان مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، آ،ین پیش بینی ها نشان می دهد که ،ده فروشی تجارت الکترونیک تا سال 2024 بیش از 20 درصد از کل ،ده فروشی ها را تشکیل می دهد. تبلیغات رسانه ای ،ده فروشی همچنین انتظار می‌رود که از هر پنج تبلیغ دیجیتالی یک مورد را به خود اختصاص دهد. در اینجا مواردی وجود دارد که باید در مورد ش،ه های رسانه ،ده فروشی تجارت الکترونیک بد،د:

1. آنها یک جریان درآمد اضافی را ارائه می دهند

رسانه‌های ،ده‌فروشی، برندها را قادر می‌سازد تا به کمپین‌های هدف‌گذاری بسیار شخصی‌شده دست یابند، ROI هزینه‌های تبلیغات را اندازه‌گیری کنند و سطوح SKU را به راحتی نظارت کنند. رسانه‌های ،ده‌فروشی نه تنها دیده شدن یک برند را افزایش می‌دهند، بلکه ارتباط بین هزینه‌ها و فروش را برای برندها بسیار آسان‌تر می‌کنند. با افزایش پتانسیل و اهمیت ش،ه های رسانه ای ،ده فروشی، نیاز به گنجاندن این استراتژی انقلابی در بازاریابی و تبلیغات دیجیتال نیز افزایش می یابد.

پینوشت

در چند سال گذشته، تجارت الکترونیک رشد دو رقمی را تجربه کرده است. رونق تجارت الکترونیک را می توان به دو دلیل اصلی نسبت داد: افزایش تمایل مشتریان به اعتماد به ،ده فروشان آنلاین با روش های پرداخت امن و توانایی ،ده فروشان برای ارائه سریع تر محصولات بدون به خطر انداختن تجربه مشتری.

شما باید با دقت ش،ه رسانه ،ده فروشی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد تا یک استراتژی تبلیغاتی چند کانالی را فعال کنید که تصویر برند شما را ارتقا دهد و به گسترش پایگاه مشتری شما کمک کند.


منبع: https://di،alagencynetwork.com/things-to-know-about-retail-media-networks-for-ecommerce/

همه گیر COVID-19 منجر به افزایش فوق العاده در فروش ،ده فروشی تجارت الکترونیک و نیاز به رسانه های ،ده فروشی شده است.

همانطور که قو،ن حفظ حریم خصوصی و امنیت داده بیشتر وضع می شود، رسانه های ،ده فروشی به حل نگر، های مربوط به داده های شخص اول برای مارک ها کمک می کنند. از آنجایی که برندها به شدت به داده‌های شخص ثالث متکی هستند، که به زودی وجودشان از بین می‌رود، آنها با سرمایه‌گذاری بر تبلیغات آنلاین از درک خوب مشتری خود بهره می‌برند. برندها به راحتی می‌توانند از داده‌های جمع‌آوری‌شده برای است،اج علایق، رفتار ،ید، دفعات ،ید و ترجیحات مشتریان بهره ببرند.

3. به هدف گذاری بسیار شخصی اجازه دهید

ش،ه‌های رسانه‌ای ،ده‌فروشی، پتانسیل گسترده‌ای را از نظر گزینه‌های هدف‌گیری و دسترسی به برندها ارائه می‌دهند. همانطور که برندهای بیشتر به طور فزاینده ای تبلیغات استراتژیک را به کار می گیرند، این امر باعث افزایش بیشتر رقابت در بازار برای محصولات شما می شود.

مهمتر از همه، رسانه های ،ده فروشی یک جریان درآمد جایگزین را باز می کنند. از آنجایی که تجارت الکترونیک جه، یک ،ب و کار کم حاشیه است، درآمد تبلیغاتی بالشتکی برای بازارهای آنلاین است. اگر حاشیه سود برای چند ماه کم شود، می تواند ضربه بزرگی به سود ،ده فروش باشد. با این حال، ،ده فروش، که موفق می شوند سرمایه گذاری در تبلیغات به طور تصاعدی ،ب و کار رسانه های ،ده فروشی را گسترش می دهند و شرکت های تبلیغاتی برتر را برای پول خود در نظر می گیرند.

آنها جریان درآمد اضافی را پیشنهاد می کنند

2. مشکلات شخص اول را حل کنید

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب